Jungletræf

Træf: Til og med 10 år

Hcp: Et højt handicap eller uden banetilladelse

 

Jungletræf er en aktivitet for de nyeste og yngste børn. Konceptet danner rammen for, at børn i golf introduceres til det at spille turnering på en sjov, simpel og legende måde. Til hvert træf spilles der efter konceptet ”junglegolf” og så sluttes der af med at alle får en guldmedalje.

Mere om Jungletræf – målgruppe, rækker og spil format

Jungletræf afholdes en gang om måneden fra april til og med oktober. Det er et samarbejde mellem 6-7 klubber, hvor klubberne på skift lægger anlæg til afholdelsen (disse samarbejder kaldes træffællesskaber). Det vil sige, at man hver måned kan komme til et træf i rimelig nærhed af sin hjemmeklub. Et træf varer ca. 2 timer.

 

Jugletræffene er inddelt i to forskellige sværhedsgrader sådan, at juniorerne opnår progression og, at aktiviteterne matcher deres evner. De to sværhedsgrader opnås ved, at junglegolf spilles på 2 forskellige baner, en krokodille- og en gorillabane, der sættes op efter samme skabelon ved alle træf.

 

  • Krokodillebanen er til de nyeste og yngste.

  • Gorillabanen har en lidt højere sværhedsgrad, og her kan man spille, når man har lyst til lidt flere udfordringer.

 

Junglegolf spilles ikke alene på andre baner, end dem vi kender; også udstyret er tilpasset til målgruppen. I starten er det ofte hensigtsmæssigt, at de voksne hjælper juniorerne med at bestemme hvilken bane og bold, de skal spille med. Som udgangspunkt kan anbefalinger følges, men med tiden kan juniorerne selv begynde at bestemme, hvilken bane de vil spille, og om de vil spille for sig selv eller i hold. Det betyder altså, at det enkelte barn ikke skal starte på krokodillebanen, hvis de allerede første gang finder sig bedst tilpas på gorillabanen. Der sker en naturlig progression mellem banerne, men det enkelte barn bør bare spille der, hvor det bedst får matchet dets behov og synes, det er sjovt.

 

Overblik over bolde, udstyr og målgrupper i Junglegolf
 

Bane

Bolde

Udstyr

Hvem

Krokodillebanen

Floorball-bold

SNAGjern

Nyeste og yngste

Gorillabanen

Tennisbold

SNAGjern 

Øvede

 

-

Junglegolf er et helt særligt spilformat. Med mange sjove indbyggede elementer, der hjælper til at udvikle golfspillere i denne målgruppe.

 

Læs mere om spilkonceptet Junglegolf her.

 

Hvem kan deltage til Jungletræf?

Alle børn kan fra første gang de er til golf deltage til Jungletræf. Det kræver ikke forudgående kendskab til golf og det er vigtigt at man ”udtages” til turnering hurtigt efter man er startet til golf, så det at gå til golf ikke bliver lig med at gå til træning. Glem derfor alt om banetilladelser som indgangsbarriere til turneringsgolf og få juniorerne i turnering i en fart. Junglegolf er netop opbygget så de udfordres på det niveau de er, og hurtigt oplever at de rykker sig og bliver bedre.

 

Når børnene når op omkring 10-11 årsalderen, begynder de at føle at de er for gamle til Junglegolf. Oplever man dette er det en god idé at lade dem være en del af Super6 i stedet. Junglegolf er således som udgangspunkt rettet mod golfspillere op til og med 10 år, men er du yngre eller ældre og synes junglegolf passer godt til dig, så er du også velkommen.

 

Jungletræfs sociale fokus

Jungletræf er en mulighed for at være en del af et fællesskab omkring golf og leg. Der vil ofte også være andre børn fra ens klub som man kan lege med. Derudover kan man også møde nogle nye golfvenner fra nogle andre klubber. Der er plads til alle, og man kan derfor også tage af sted som familie. 

 

Familieaktivitet

Banerne er forholdsvis kompakte og det giver en god og tryk stemning med familien på sidelinjen, eller måske endda med på banen, hvis man har behov for dette. Sæt kryds i kalenderen og tag familien med til jungletræf i nærheden af jer. Det er et par super hyggelige timer, hvor I kan komme ud i det fri og få dyrket lidt motion sammen. Og så er det en stor oplevelse for spillerne når familien er det til at klappe når man får sin guldmedalje.

 

Præmier

Da det overordnede fokus ligger på det sociale, på oplevelsen og på indlæringen, foregår præmieringen som en fælles afslutningsaktivitet, med f.eks. kage, saft og præmieoverrækkelse. Alle deltagere til jungletræf får en medalje, fordi de har deltaget.