Submitted by hkr on
velkommen.jpg

Tal afslører store kvalitetsforskelle i begynderarbejdet

Nogle klubber er blændende til at tage imod nye medlemmer. Andre har et stort forbedringspotentiale.

 

Der er kæmpe forskelle på, hvor gode de danske golfklubber er til at byde nye medlemmer velkommen.

Det viser tal fra Golfspilleren i Centrum.

For nogle klubber betyder det uundgåeligt et spildt potentiale.

- Der er cool cash i at gøre det godt for de nye, siger Kim Uldahl, udviklingskonsulent i  Dansk Golf Union.

Næsten 3.000 nyindmeldte golfspillere har siden september 2022 svaret på spørgsmål om, hvordan de føler sig modtaget i deres nye golfklub. 149 af landets 185 klubber har spurgt deres nye medlemmer.

Kim Uldahl hæfter sig især ved den såkaldte ambassadørscore, hvor der er store forskelle. Ambassadørscoren er et udtryk for, om en spiller vil anbefale andre at melde sig ind i klubben.

Der er dokumenteret sammenhæng mellem en klubs ambassadørscore og dens evne til at fastholde medlemmer.

- Ambassadørscoren er et udtryk for, hvor mange der ventes at fortsætte i klubben, fastslår Kim Uldahl.

Blandt respondenterne er også golfspillere, som kan finde ud af at spille golf i forvejen, men som enten er begyndt at spille golf igen eller har fundet sig en ny klub. 

Undersøgelsen viser, at den type spiller gennemsnitligt føler sig mindre godt modtaget end de, der er spritnye i sporten.

De nye etablerede golfspilleres ambassadørscore er i snit 37 mod 52 for dem, der ikke kan spille golf endnu (skalaen løber fra -100 til +100). Men en lav ambassadørscore betyder altså, at folk forlader klubben. Også selvom de kan spille golf i forvejen.

- Vi mister nogle medlemmer, der godt kan spille golf, fordi de ikke får en grundig introduktion til klubben. Det har de brug for, ikke bare en introduktion til spillet, forklarer Kim Uldahl.

Han fortæller, at man får tilfredse nye medlemmer i en klub ved personlig opmærksomhed.

- De klubber, der klarer det bedst, er dem, der er i tæt personlig kontakt med deres nye medlemmer. Ni af de ti klubber, der klarede sig bedst på modtagelsen af nye medlemmer i 2022, ringede til alle nye medlemmer for at høre om klubben kunne gøre noget ekstra for at sikre en endnu bedre modtagelse. En af de ting mange klubber tilbyder ved et af de første opkald til de nye, er et tilbud om at blive tilknyttet en mentor. Mentoreren er med til at sikre, at du har det godt, at du kommer til træning, og at der bliver ringet til dig, hvis du ikke er kommet til træning et par gange. Det er vigtigere end eksempelvis selve træningen, regelundervisning og så videre, fortæller Michael Jürgensen, udviklingskonsulent i  Dansk Golf Union.

Han oplever, at klubber med lav ambassadørscore hos nye medlemmer måske har svært ved at finde de frivillige, der skal til eller få skabt en struktur, hvor der er overskud til det omsorgsfulde begynderarbejde oven i alt det andet, der skal laves.

- Ambassadørscoren er dalet støt siden 2018, hvor den var 65 for nye medlemmer. Nu er den 43. Dengang var der stort fokus på “den gode begyndelse”. Men i coronatiden var der pludselig så mange begyndere, at klubberne ikke kunne yde den samme opmærksomhed. Vi er ikke kommet helt op igen, siger Michael Jürgensen.

Han fortæller, at Dansk Golf Union gerne støtter klubber i at blive bedre til at tage imod nye medlemmer.

Kontakt

Michael Jürgensen

Udviklingskonsulent Rekruttering & fastholdelse
Mobil: +45 2441 2734
E-mail: mij@dgu.org
  • Den Gode begyndelse
  • Golfspilleren i Centrum
  • Bestyrelsesarbejde og rekruttering

Kim Uldahl

Udviklingskonsulent Rekruttering & fastholdelse
Mobil: +45 2136 0698
E-mail: kue@dgu.org
  • Golfens Dag
  • Rekruttering
  • Golfspilleren i Centrum
  • Bestyrelsesarbejde
  • Business Intelligence