Submitted by hkr on

Affaldssortering

Affaldet i en golfklub kommer af det forbrug som finder sted, ikke meget anderledes end i din private husstand. I golfklubben kommer det dog både fra (1) medlemmerne når de spiller på banen, fra driften af klubhus, (2) bane og hvis klubben har en (3) restaurant.

 

Her på siden kan du find inspiration til hvordan din golfklub kan arbejde med:

  1. Affaldssortering på banen (se video øverst)

  2. Affald fra golfbanen

  3. Affald fra restaurant med fokus på madspild (artikel)

 

Affaldssortering på banen

Mange klubber er godt i gang med at reducere og sortere affald på og omkring banen, herunder kan du få inspiration fra Birkemose, Sct. Knuds og Sorø Golfklub og høre mere om motivation og den løsning de har valgt samt hvad de anbefaler andre at starte med.

 

Affald fra golfbanen

Men det er jo natur, skaber det affald? - Ja, det gør det i golfspillerens og greenkeeperens forståelse, men det er det ikke nødvendigvis for andre. Det at se en mulighed og se andres affald som en ressource, kalder vi for upcycling og er et af de trin du kan læse mere om herunder i affaldshierarkiet. Et godt eksempel på upcycling kan du læse her fra Esbjerg Golfklub.

 

Affaldshierarki

 

Madspild 

 

Data fra spørgeskemaundersøgelse April 2023

Herunder udsagn fra golfklubber i Danmark, når de spørges til hvilke konkrete tiltag de har igangsat med hensyn til affaldssortering i 2023. 

 

Tiltag

Bane tiltag

• Der indføres affaldssortering fra 2023

• Næsten alt affald afleveres på genbrugsplads

• Sortering af alt affald er indført.

• Opsætning af stationer til affaldssortering

• Vi sorterer ved klubhuset men ikke på baneanlægget 

• der bliver opsat sorterings stationer på banen og p-plads

• Smidt affaldsspande væk på banen 

• At pant og andre dåser er adskildt med det andet

• På banen bliver skraldet groft håndsorteret

• At formindske antallet af skraldespande på banen samt mere effektiv sortering