Submitted by Anonymous (not verified) on
Randers Golf Klub 23-800px.jpg

Anbefalinger til golfklubberne per 26. september

26. september 2020

 

Nedenstående beskriver Dansk Golf Unions anbefalinger. Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spillernes ansvar at overholde disse. Se de samlede vejledende retningslinjer fra:

Kulturministeriet per 7. juli (Udendørs)

Danmarks Idrætsforbund (Retningslinjer for idrætsaktiviteter)

Nye nationale tiltag d. 18. og 25 september - forlænget den 7. oktober frem til 31. oktober.

De nedenstående anbefalinger for enkelte områder i golfklubben skal samtænkes i forhold til den lokale logistik i golfklubben, så myndighedernes nye krav om maksimalt 50 personer forsamlet og anbefaling om én meters afstand mellem personer fra forskellige husstande til enhver tid overholdes.

 

Anbefalinger til spil på banen

 1. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.

 2. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter på banen.

 

Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter (DGU & PGA)

 1. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.

 2. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande, opsamler og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Opsæt evt. håndsprit.

 3. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter (flag på putting green, boldmaskine mv).

 4. Der bør være en frivillig/træner til stede når børn/unge træner sammen i grupper.

 

Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

 1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber.

 2. Træneren bør til enhver tid sikre minimum én meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 3. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

 1. Der kan afvikles turneringer med mere end 50 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 50 personer på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset og parkeringsplads.

 2. Klubben bør udarbejde en evakueringsplan, som bedst muligt tager højde for corona situationen i tilfælde af tordenafbrydelse mv.

 

Anbefalinger vedr. åbning af klubhuset

 1. Klubhuset, terrasse og bagrum mv. kan benyttes. Vær opmærksom på forsamlingsforbuddet på max 50 personer .

 2. Vær opmærksom på, at der i lokaler, hvor offentligheden har adgang og hvor man sidder ned, maksimalt må være 1 person pr. 2 m2 gulvareal.

 3. Vedr. mødeaktiviteter så bør lokalet være tilstrækkelig stort til, at alle deltagere kan sidde med minimum én meters afstand. Husk at vaske hænder eller brug håndsprit, inden du går ind i mødelokalet. 

 4. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter

 5. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.

 6. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Anbefalinger vedr. åbning af restaurant/café 

 1. Vær opmærksom på, at der maksimalt må være én person pr. 2 m2 gulvareal i lokaler, hvor man sidder ned.

 2. Forsamlingsforbuddet er også her 50 personer. 

 3. Restauranter og cafeer kan godt have flere selskaber på max. 50 personer samtidigt, hvis der er en klar adskillelse mellem selskaberne og man overholder det samlede m2 krav for restauranter jf. ovenstående.

 4. Vær særligt opmærksom på, at udendørsservering indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber.

 5. Restauranten/cafeen/bar skal lukke senest kl. 22.

 6. Gæster skal bære mundbind, når de ikke sidder ned. Kravet om mundbind gælder tillige for ansatte, der har kontakt med gæster. Reglerne for mundbind omfatter ikke (opdateret) udendørsområder med servering som f.eks. klubhusets terrasse. Børn under 12 år er undtaget for brugen af mundbind. Reglerne om mundbind er ikke gældende i resten af klubhuset.

 7. Der indføres krav om at opsætte skilte, der angiver hvor mange personer, der må være i de pågældende lokaler jf. gældende kvadratmeterkrav.

 8. Der skal yderligere være skærpet fokus på at sikre, at gæsterne holder en meters afstand.

Læs mere her.

 

Andre praktiske anbefalinger

 1. Såfremt der udlejes buggies/trolleys, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

 2. Såfremt der udlejes golfsæt eller benyttes låneudstyr til nye golfspillere, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

 

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.

 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.

 3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.

 4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.

 5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.

 6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.

 7. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko