Submitted by Anonymous (not verified) on
Spillere turnering.jpg

Anbefalinger til golfklubberne fra den 10. juni

10. juni 2020

 

Nedenstående beskriver Dansk Golf Unions anbefalinger. Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spillernes ansvar at overholde disse. Se de samlede vejledende retningslinjer fra Kulturministeriet pr. 7. juni. 

De nedenstående anbefalinger for enkelte områder i golfklubben skal samtænkes i forhold til den lokale logistik i golfklubben, så myndighedernes krav om maksimalt 50 personer forsamlet og anbefaling om én meters afstand mellem personer fra forskellige husstande til enhver tid overholdes. Anbefalingerne er opdateret med visse undtagelser for forsamlingsforbuddet jvf. Justitsministeriets retningslinger
 

Anbefalinger til spil på banen

 1. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.

 2. Sørg for jævnlig afvaskning/afspritning af fælles berøringspunkter på banen.

 3. Man kan fortsat spille med foring i hullerne - også i handicaptællende runder.
   

Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter (DGU & PGA)

 1. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.

 2. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande, opsamler og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Opsæt evt. håndsprit.

 3. Der må gerne være flere grupper á 50 personer der træner, blot grupperne er klart adskilte.

 4. Sørg for jævnlig afvask/afspritning af fælles berøringspunkter (flag på putting green, boldmaskine mv).

 5. Der bør være en frivillig/træner til stede når børn/unge træner sammen i grupper.

 

Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

 1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber.

 2. Træneren bør til enhver tid sikre minimum én meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 3. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

 1. Indtjekning, betaling, fælles informationer og præmieoverrækkelse bør kun foregå, såfremt forsamlingsforbuddet på 50 personer samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan overholdes. 

 2. Sommeraktiviteter for børn og unge er untaget for forsamlingsforbuddet. Her må golfklubber ligeledes invitere maksimalt 500 personer til et fælles arrangement. Læs Kulturministeriets retningslinjer (pdf)

 3. Registrering af scores kan eventuelt foregå online, så fysiske scorekort ikke cirkulerer mellem spiller, markør og turneringsledelsen. I det tilfælde bør turneringsledelsen definere metoden til indberetning i turneringsbetingelserne.

 4. Vær opmærksom på, at gunstart kan øge risikoen for brud på forsamlingsforbuddet, både i forbindelse med ankomst, opvarmning og afslutning af en turnering. 

 5. Klubben bør udarbejde en evakueringsplan, som bedst muligt tager højde for corona situationen i tilfælde af tordenafbrydelse mv.

 

Anbefalinger vedr. åbning af klubhuset

 1. Klubhuset, terrasse og bagrum mv. kan benyttes. Vær opmærksom på forsamlingsforbuddet på max 50 personer.

 2. Vær opmærksom på, at der i lokaler hvor offentligheden har adgang og  hvor man sidder ned, maksimalt må være 1 person pr. 2 m2 gulvareal.

 3. Vedr. mødeaktiviteter så bør lokalet være tilstrækkelig stort til, at alle deltagere kan sidde med minimum én meters afstand. Husk at vaske hænder eller brug håndsprit, inden du går ind i mødelokalet. Vær opmærksom på at vejen til og ind i et større lokale også udgør en risiko for smittespredning. Undgå at give hånd eller have fysisk kontakt, når I mødes.

 4. Omklædningsrum, bade- og toiletfaciliteter kan benyttes. Der bør sikres daglig rengøring.

 5. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.

 6. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Anbefalinger vedr. åbning af restaurant/café 

Følg Erhvervsministeriets retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer mv. Se mere her.  Anbefalingerne er opdateret med visse undtagelser for forsamlingsforbuddet jvf. Justitsministeriets retningslinger

 1. Vær opmærksom på, at der maksimalt må være 1 person pr. 2 m2 gulvareal i lokaler, hvor man sidder ned.

 2. Forsamlingsforbuddet er også her 50 personer. Undtaget er alle arrangementer m.v. i restauranter, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. Her er max. hævet til 500 deltagere ved for eksempel en generalforsamling, bryllup eller bespisning i forbindelse med et golfarrangement.

 3. Restauranter og cafeer kan godt have flere selskaber samtidigt, hvis der holdes en afstand mellem selskaberne på 1 m.

 4. Vær særligt opmærksom på, at udendørsservering indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber.

   

 

Andre praktiske anbefalinger

 1. Brug evt. elektronisk booking uden bekræftelse eller bekræft via. Golfbox app.

 2. Såfremt der udlejes buggies/trolleys, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

 3. Såfremt der udlejes golfsæt eller benyttes låneudstyr til nye golfspillere, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

 

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.

 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.

 3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.

 4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.

 5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.

 6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.

 7. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko