Submitted by Anonymous (not verified) on
Ranglisteturneringer.png

Ansøgning om ranglisteturnering 2023

Dansk Golf Unions banefordeling blev offentliggjort i sidste uge, og nu er det tid til, at I, som klub, kan ansøge om en eller flere ranglisteturneringer for 2023. 

Vi kalder det nu ansøgning, da vi gerne vil være bedre til at kunne planlægge turneringskalenderen, så fordelingen af turneringer bliver bedst mulig. Vi håber at denne nye måde, gør at klubberne får bedre turneringer, både hvad angår antallet af deltagere og tidspunkt på sæsonen. Samtidig med at det skaber større sammenhæng til glæde for spillerne.

Så derfor skal I nu ansøge om en ranglisteturnering. Det gælder turneringer der har eksisteret i mange år, men det kan også være en ny turnering, som I godt kunne tænke jer at afholde. Efter ansøgelsesfristen vil vi se på hvilke ranglisteturneringer, der giver den bedste turneringsplan, både set ift. spillerne og klubberne. Vi vil tage højde for om det er en turnering man har haft i en årrække, at der ikke ligger samme type turnering i samme periode/område osv. Vores fokus er således at skabe en sammenhængende turneringskalender, med basis for fyldte felter og en god fordeling rundt i landet, for at støtte op om den mest fair konkurrence på ranglisterne og sikre at de klubber som bruger ressourcer på at afvikle turneringerne får de bedste muligheder for at afvikle en god turnering. 

I bedes oplyse alternative datoer, såfremt I ikke kan få jeres førsteprioritet opfyldt, og hvis det bliver nødvendigt, så tager vi selvfølgelig en dialog med jer, om at finde den rette periode.

Vær også opmærksom på at der kan være ansøgninger om ranglisteturneringer, som vi ikke kan efterkomme, fordi den af den ene eller anden grund ikke giver mening ift. den samlede turneringsplan. I disse tilfælde vil man få et afslag med begrundelse. 

 

Link til ansøgning

 

NB! Hvis I ønsker at ansøge om flere ranglisteturneringer for 2023, så skal I udfylde denne formular for hver turnering.

 

HUSK! sidste frist for ansøgning er søndag d. 30. oktober 2022. Vi forventer at give alle som har ansøgt besked senest den 18. november 2022, og at DGU's turneringsplan 2023 inkl. ranglister offentliggøres ultimo november 2022.
 

Kontakt

Spørgsmål vedr. ranglisteturneringer 2023 kan rettes til undertegnede:

Thomas Hartwich
Dansk Golf Union
mail: thh@dgu.org