Submitted by hkr on
Glade børn løftet

Bliv en del af DGU’s Børne- ungeløfte

Dansk Golf Union opfordrer alle golfklubber, der er ambitiøse på børne- og ungeområdet, til at implementere DGU’s Børne- ungeløfte. Børne- ungeløftet omfatter vision, mål, mission og specifikke krav for at skabe målbare forbedringer i børne- og ungemiljøet.

Se Børne- ungeløftet her
 

Denne form kan lede tankerne hen på en certificering af klubbernes børne- og unge setup. Det er ikke nødvendigvis forkert at tænke det på denne måde, men vi vil gøre det klart: 

 • at vi ikke ønsker at føre tilsyn med klubbernes børne- og ungeområde. 
 • at vi ikke ønsker at løftet bliver et certifikat på den “perfekte” børne- og ungeklub.
 • at vi ikke forventer, at alle klubber vil implementere løftet, eller at der bliver kigget skævt til de golfklubber, som ikke benytter løftet.

Vi ønsker, at Børne- ungeløftet bliver et symbol på, at klubben er ambitiøs omkring børne- og ungeområdet, og prioriterer det. Som klub, kan man indgå i Børne- ungeløftet på to niveauer: 

aspirerende
 1. Aspirerende klub - Børne- ungeløftet:
  Som klub har I tilkendegivet, at I ønsker at integrere Børne- ungeløftet som en del af jeres strategiske plan på bestyrelsesniveau, og arbejder kontinuerligt på dette (juniorudvalgsniveau). I har også fastsat et ambitiøst vækstmål for juniorer, som I arbejder målrettet på at opnå.

  Løftet

 2. Certificeret klub - Børne- ungeløftet:
  Som en del af jeres engagement i Børne- ungeløftet har I som golfklub forpligtet jer til værdigrundlaget, og som minimum implementeret 7 ud af 9 krav i Børne- ungeløftet. Dette er med henblik på at sikre, at jeres miljø for børn og unge kan opfylde de centrale principper i Børne- ungeløftet. I arbejder endvidere kontinuerligt med området, og stræber efter at skabe det bedst mulige sted for børn og unge.

 

Vælger man som klub at implementere Børne- ungeløftet, vil DGU bakke op om projektet ved at: 

 • hjælpe processen i gang på klubniveau
 • hjælpe med at udforme en handlingsplan, så alle ved, hvad de arbejder hen imod
 • stå til rådighed for løbende rådgivning, klubudviklingsforløb og sparring, hvis klubben ønsker det
 • lave og drive netværk for erfaringsudveksling med andre klubber, der også har implementeret Børne- ungeløftet

Hvad kræver det af golfklubben for at være en del af Børne- ungeløftet?

For at blive en del af Børne- ungeløftet skal bestyrelsen beslutte at integrere løftet som en del af golfklubbens strategiske plan. Herefter kan arbejdet med at udvikle området i retning af Børne- ungeløftet ligge hos de personer i golfklubben, som arbejder med børn og unge. 

Arbejdet med Børne- ungeløftet er inddelt i 3 STEPS

 

STEP 1 

Bestyrelsen beslutter, sammen med de personer, som er involveret i arbejdet med børn og unge, at man ønsker at arbejde med DGU’s Børne- ungeløfte. 

I kan i denne formular tilkendegive, at I vil arbejde med Børne- ungeløftet. Ved at registrere jer her, vil I automatisk blive aspirerende Børne- ungeløfte klub.

Tag mig til formularen

 

STEP 2

Når I har registreret, at I ønsker at være en del af Børne- ungeløftet, vil den registrerede kontaktperson i jeres klub modtage en e-mail med en process og værktøjer til en arbejdsdag i klubben, hvor I kan se på jeres nuværende setup og klarlægge jeres målsætninger og handlingsplan for det kommende år. 

Denne proces kræver, at I afsætter god tid til, at I i fællesskab arbejder med Børne- ungeløftet. 

Vi anbefaler, at juniorudvalget, klubbens ansvarlige for juniortræningen samt den junioransvarlige i klubbens bestyrelse er repræsenteret denne dag. Dette for at sikre bredt ejerskab om projektet og enighed om klubbens udgangspunkt og ønsker til udvikling (herunder handlingsplan). Alt afhængig af organisationen kan det dog nogle steder være udvalget alene, der arbejder med Børne- ungeløftet på denne dag.

På bagkant af denne arbejdsdag, har I identificeret, hvor I står, og hvad I gerne vil arbejde hen imod, og er derefter parate til at udfylde en handlingsplan, som juniorudvalget kan arbejde efter. Dette udfyldes i en formular, som samtidig giver DGU mulighed for at bakke op om jeres initiativer. I får mulighed for at få sparring/rådgivning og klubbesøg alt efter jeres ønsker, og vi kan invitere jer til netværk, der arbejder med de samme områder, som I gør. 

 

STEP 3  

Når I opfylder 8 ud af de 10 krav i Børne- ungeløftet bliver I certificeret Børne- ungeløfte klub, og modtager et logo, som I kan bruge i jeres materialer. 

Vi sender årligt en formular, hvor I kan tilkendegive, om I fortsat ønsker at arbejde med Børne- ungeløftet, hvilke udviklinger I har lavet og ønsker at lave i fremtiden, samt om I har brug for hjælp fra DGU.

Tilmeld børne- ungeløftet

Tilmeld børne- ungeløftet

Tilmeldingen er uforpligtende og blot en tilkendegivelse af jeres interesse. Når I har arbejdet lidt med det, kan I tage endelig stilling til, om I ønsker at være en del af løftet. 

Rikke Haurvig

Udviklingskonsulent
 • Børn og unge (U25), Turneringsstruktur for U25, Klubudviklingsforløb omkring børn og unge, Kommunikation vedr. turneringer, Golftræf, Makker Cup

Mobil: +45 4116 6540
E-mail: rha@dgu.org