Submitted by Anonymous (not verified) on
Scorekort.jpg

COVID-19-relateret vejledning og anbefalinger til Golf- og Handicapreglerne

R&A har efter henvendelser udfærdiget en vejledning til undtagelser og tilpasninger til Golfreglerne i lyset af Corona-situationen. DGU har bearbejdet disse til danske forhold. Undtagelserne og tilpasningerne er gældende, indtil DGU annullerer dem.

Håndtering af scorekort

For at imødekomme usikkerhed om udveksling af scorekort tillades det indtil videre at fravige forholdene i Regel 3.3b vedr. fysiske scorekort. 

  • Det er ikke nødvendigt fysisk at aflevere et scorekort, hvor det er muligt selv at indtaste sin score via internet eller app, og markøren godkender den elektronisk. 

  • Hvor egen indtastning ikke forefindes, må spilleren føre sig egen score og markøren skal ikke fysisk godkende og signere kortet, men kan nøjes med en mundtlig godkendelse. 

Flagstænger

  • Klubben kan, som en midlertidig ordensregel, vælge at kræve, at spillerne beholder flagstænger i hullet til enhver tid.

  • Klubben kan vælge ikke at have flagstænger i hullerne

Hullet og bold i Hul

Der ændres ikke på definitionen af Hul. Dog accepteres, at hullets dybde kan være mindre end 101,6 mm.

Definitionen af I Hul ændres til nedenstående, og en runde spillet under disse forhold kan være handicaptællende:

  • Bolden anses for at være I Hul, hvis bolden ligger stille i hullet, og nogen del af bolden er under greenens overflade. 

Bunkers - opdateret 29-04-2020. Opdateringen vedrører mulighed for at indføre en midlertidig lokalregel.

River anbefales fjernet. Spillerne sørger for at udglatte sandet med deres fødder eller køller.

Da river anbefales fjernet fra bunkere, kan bunkere være i meget dårlig stand. DGU støtter indførelse af en midlertidig lokalregel, som giver spillerne mere fair muligheder.

Normalt har spillere ikke mulighed for at få lempelse uden straf i en bunker, blot fordi bolden er endt i et fodspor eller slagmærke.

I disse Coronatider har spillerne dog heller ikke ordentlig mulighed for at ordne bunkeren efter sig, hvis riverne er fjernet. Erfaringerne viser nu, at der er behov for at skabe mere fair forhold. DGU har derfor sammen med Turnerings- og Regelkomitéen og Handicapkomitéen udformet følgende lokalregel, som klubberne kan indføre. Runder, spillet med denne lokalregel, er tællende ( medtag begge kursiverede afsnit på jeres information om lokalreglen). Forslag til formulering:

Midlertidig lokalregel - lempelse i urevne bunkere
"Områder i bunkere, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som areal under reparation. Gene eksisterer ikke, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance. Lempelse efter Regel 16.1c. Der kan droppes uden straf i bunkeren inden for en køllelængde fra nærmeste punkt for fuld lempelse, ikke nærmere flaget."

Lokalreglen kan KUN anvendes under de nuværende forhold, og kun indtil DGU tilbagekalder muligheden.

 

Uddybning:

Regel 16.1c giver mulighed for lempelse i bunkeren for unormale baneforhold, såsom midlertidigt vand og areal under reparation. Under normale omstændigheder behandles dårlig eller manglende vedligeholdelse af en bunker ikke som unormale baneforhold. En komité kan dog efter Golfreglerne erklære "enhver del af banen...som areal under reparation (enten ved at markere det eller på anden måde)." Det har man valgt at gøre via ovennævnte lokalregel, som dog kun accepteres for tællende runder i denne specielle situation, da metoden ikke er tænkt anvendt som en generel erklæring for alle bunkere på en bane.

Lokalreglen er også udstedt for at sikre, at bunkere bibeholdes til at være en del af udfordringen ved at spille banen og for at sikre, at runderne dermed på rimelig vis kan være tællende. Der findes andre muligheder for helt at kunne tage bunkere ud af spil, men i denne situation, hvor mange/alle bunkere er berørt, vil sådanne lokalregler ikke i længden kunne fastholde den almindelige udfordring ved at spille banen.

Udover muligheden for at spille bolden, som den ligger, har spilleren via lokalreglen mulighed for at tage lempelse uden straf, hvor dette ellers ville være forbundet med straf for uspillelig bold. Lempelsen tages ved at droppe i bunkeren inden for en køllelængde fra nærmeste punkt for fuld lempelse. Skulle spilleren i stedet ønske at tage lempelse på flaglinjen uden for bunkeren, giver 16.1c denne mulighed med 1 strafslag (mod ellers 2 ved uspillelig bold). For at balancere forskellen mellem de normale forhold og "Corona-forhold" (med mere fordelagtig lempelsesmulighed) tillader lokalreglen dog ikke, at der tages lempelse efter 16.1c, hvis det kun er spillerens stance, der er generet.

Regel 16.1c henviser til, at der tages lempelse uden straf, som beskrevet i 16.1b - dvs. droppes - mens 16.1c præciserer, at lempelsesområdet er i bunkeren.

NB! DGU anerkender dog ikke lokalregler for spil med lejeforbedring hvor bolden placeres i bunkere, som grundlag for at spille tællende runder. Det vil sige, at man ikke kan anvende Standardlokalregel E-3 i denne situation - hvor bolden placeres inden for en angivet længde.