Submitted by hkr on
Løbende børn golfbane

Dansk Golf Union søger klubber til spændende børne- og ungeprojekt

Ansøg nu!

Dansk Golf Union vil de kommende år arbejde intensivt med børne- og ungeområdet. I den forbindelse er der udarbejdet en ny og ambitiøs strategi, hvor et stort delelement handler om at teste effekten af ansatte ressourcer på børne- og ungeområdet i golfklubben. Det er til dette pilotprojekt, at vi søger golfklubber.


Baggrund

I de seneste 12 år har vi set en betydelig tilbagegang i antallet af børn og unge, der spiller golf. Selvom antallet af golfspillere generelt er steget, har denne udvikling ikke afspejlet sig på børne- og ungeområdet.

Under coronapandemien oplevede vi en fremgang i antallet af golfspillere, også på børne- og ungeområdet, men hvor vi har holdt fast i disse nye golfspillere på voksensiden, på trods af efterfølgende energikrise og øget inflation, er det ikke tilfældet på børne- og ungeområdet. Når vi sammenligner os med andre lande, så er billedet ikke det samme. Landene omkring os har formået at holde fast i denne fremgang.

Mange børn prøver golf, men desværre stopper de fleste igen. Dette indikerer, at der er behov for at forbedre miljøet i golfklubberne og skabe et mere attraktivt produkt for vores unge medlemmer. 

Vi mener, at der er tale om en regulær krise på børne- og ungeområdet og i stedet for at pakke det ind i forskellige forklaringer, så ønsker vi at prioritere området og arbejde for at vende udviklingen.

  ”Vi mener, at golf er en fantastisk sport også for børn og unge”.

  ”Vi mener, at vi kan være med til at skabe gode børneliv”.

  ”Vi mener, at børn og unge er vigtige ift. til vores klubliv, diversiteten og det generelle miljø i klubberne”.

 

Projektet

I de fleste danske golfklubber administreres børne- og ungeområdet af frivillige juniorudvalg og en ansat træner. Vores udfordring er, at juniorudvalgene ofte skifter ud, da de hovedsageligt består af forældre, der følger deres børn. Denne omskiftelighed har historisk set ført til tab af gode miljøer, når et velfungerende juniorudvalg opløses.

Med dette projekt ønsker vi at teste effekten af at ansætte en børne- og ungekoordinator i en klub. Denne koordinator vil have en nøglerolle i at skabe et miljø, hvor børn og unge trives og ønsker at blive. Vi vil skabe en konstant position i klubben, hvor der kan opbygges vedvarende kompetencer. Denne person vil få ansvar for at bakke op om og hjælpe børne- og ungeudvalget samt træneren med at skabe et miljø, som børn og unge har lyst til at være en del af. Det vil gøre det sjovere at bidrage som frivillig, når der er en person i klubben, der bakker op om ens arbejde, og som man kan gå til, når man har behov. Den ansatte person skal også være den overordnede koordinator på området, og bl.a. sikre en god kommunikation med forældre, spillere, trænere, de øvrige medlemmer i klubben m.m.

Vi ønsker at lave et projekt, hvor DGU sammen med cirka 10 golfklubber tester, hvorvidt ansættelse af en lønnet børne- og ungekoordinator kan være vejen frem ift. til at skabe og fastholde det rette børne- og ungemiljø i golfklubben. Testen skal være realistisk og mulig at implementere for en golfklub, hvorfor vi mener, at ansættelsen ikke bør overstige 100.000 kr.  i lønudgift.

 

Test Setup

Ansættelserne vil være på 1 år og inkludere mindst 300 timers arbejde med at udvikle og drive børne- og ungeområdet i golfklubben. Testperioden vil strække sig over hele 2024.


DGU’s forpligtelser

 • DGU bidrager med 50.000 kr. i tilskud til hver af de deltagende golfklubber

 • DGU uddanner de ansatte børne- og ungekoordinatorer i de anbefalinger og den viden, der er på området omkring børn og unge herunder, hvordan de sikrer god trivsel og en meningsfuld involvering i børne- og ungearbejdet

 • DGU skaber og driver et netværk for de ansatte børne- og ungekoordinatorer, så sparring, vidensdeling og formidling af relevant viden sikres på tværs af projektets klubber

 • DGU formidler erfaringer, resultater og best practices, som opsamles i testperioden til alle interesserede golfklubber, bl.a. via landets juniordistrikter

 • DGU undersøger en bæredygtige økonomisk model, der gør projektet skalerbart til andre klubber

Golfklubbens forpligtelser

 • Golfklubben bidrager med den resterende del af økonomien til ansættelsen af en børne- og ungekoordinator, enten via egenfinansiering, fonde eller sponsorater

 • De 300 timers ansættelse skal lægges ovenpå det eksisterende setup omkring børn og unge

 • Den ansatte børne- og ungekoordinator får opbakning/mandat til at understøtte og udvikle børne- og ungeområdet i golfklubben

 • Golfklubben gennemfører ansættelsesprocessen omkring at finde den rette person til opgaven, der passer godt ind i klubben

 • Golfklubben fastsætter ambitiøse vækstmål for børne- og ungearbejdet og implementerer DGU’s nye børne- og ungestrategi som en del af klubbens strategi på børne- og ungeområdet

 • Golfklubben indsamler og deler den viden og de resultater som opnås gennem forløbet med distriktets/landets øvrige golfklubber

 

Hvordan bliver din klub en del af projektet?

Hvis din golfklub ønsker at deltage i dette projekt, bedes du indsende en motiveret ansøgning til DGU senest 20. november 2023 via denne formular.

 

ANSØG HER

 

Der vil blive lagt vægt på, at golfklubben kan forpligte sig til alle punkter beskrevet ovenfor, under ”Golfklubbens forpligtelser”.

Vi ønsker at teste dette setup i 10 golfklubber i 2024. Skulle der være flere end 10 klubber, der ønsker at blive en del af projektet, kan de golfklubber der ikke kommer med i 2024 eventuelt deltage i 2025, såfremt projektet bliver en succes og fortsætter. Skulle interessen fra golfklubberne være meget stor, kan DGU dog ikke garantere, at alle bliver en del af pilotprojektet, og vil vi bl.a. udvælge klubberne, så vi sikrer, at testklubberne er fordelt i hele landet. Da det er vigtigt, at vi på bagkant af projektet kan formidle en model, der er realistisk og mulig at implementere for en gennemsnitlig golfklub, uanset hvor i landet man er beliggende.

 

Foreløbig tidsplan

 • Ansøgningsfrist: 20. november 2023

 • Tilbagemelding til ansøgere: senest 27. november 2023

 • Indgåelse af aftaler mellem udvalgte klubber og DGU: december 2023

 • Opslag af jobbet som børne- og ungekoordinatorer: december 2023

 • Forventet ansættelsesdato for koordinatorer: senest 1. februar 2024

 • Uddannelse af ansatte børne- og ungekoordinatorer og deltagelse på distrikternes forårsmøder: februar - marts 2024

 • Fastlæggelse af vækstmål og succeskriterier (samarbejde mellem klub, ansat og DGU): februar - marts 2024

 

Bemærk, at tidsplanen kan ændres eller justeres efter behov for at sikre, at projektet forløber smidigt og effektivt.