Submitted by Anonymous (not verified) on
diabetes golf 15.jpg

Dansk Golf Union står bag nyt forskningsprojekt om golf og diabetes

Link til pressefotos
Fotos krediteres: Jeanne Kornum

 

Dansk Golf Union står bag et nyt stort forskningsprojekt om golf og diabetes, der skal undersøge om golf kan øge det fysiske aktivitetsniveau hos mennesker med type 2-diabetes.

Studiet er det første kontrollerede, randomiserede undersøgelse af, hvilken påvirkning golf har på sygdomsforløbet hos personer med type 2-diabetes.

Forskningsprojektet vil foregå over det næste år og er skabt sammen med to danske  diabetesforskere, professor og centerleder, Annelli Sandbæk fra Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet og professor og klinikchef, Tina Vilsbøll fra Steno Diabetes Center Copenhagen ved Københavns Universitet.

 

Det er almindelig kendt, at motion medvirker til bedre livskvalitet, når man har type 2-diabetes - ligesom motion også kan være med til at forebygge udvikling af sygdommen. Men spørgsmålet er, om golf-spil er en aktivitet, der kan øge det fysiske aktivitetsniveau og bedre livskvaliteten.

- Motion er en central og veldokumenteret del af behandlingen af type 2-diabetes. Vi tror, at golfsporten rummer en række motiverende faktorer for patienter, der ellers taber gejsten i de gængse træningstilbud. Vores håb er, at et golftræningsforløb både vil øge den fysiske aktivitet og fastholde patienterne i en aktiv livsstil på længere sigt, siger Alexander S. Christensen, læge og ph.d.-studerende ved Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital, Københavns Universitet.

 

Dansk Golf Union (DGU) er en del af forskningsgruppen og sørger blandt andet for, at tre golfklubber (Holbæk, Smørum og Mollerup) stiller kapacitet til rådighed, og de deltagende personer med type 2-diabetes får tilbudt et træningsforløb, hvor de kommer ud og prøver kræfter med golfkøllerne.  

- Vi håber, at forskningsprojektet kan skabe evidens for, at golf er sundt og en god sport for personer

med type 2-diabetes. Det kan give os erfaring med at skabe et særligt tilbud for type 2-diabetikere og forhåbentlig gøre flere interesserede i at komme ud og spille golf i landets mange golfklubber, siger Jesper Jürgensen, kommunikationschef i DGU.

 

I projektet deltager 45 personer med type 2-diabetes, der har gennemgået en række medicinske test for at kende deres diabetestilstand og fysiske formåen ved forsøgets start. Deltagerne er efter de indledende test blevet delt i to grupper efter lodtrækning. Den ene gruppe bliver tilbudt et 12 måneders golftræningsforløb i en golfklub, mens den anden gruppe ikke skal spille golf – men derimod fungere som kontrolgruppe. Forskerne vil gennem forløbet følge samtlige deltagere for at se, om de, der spiller golf, opnår gavnlige effekter i forhold til deres type 2-diabetes.

 Deltagerne får i den indledende undersøgelse blandt andet også taget urin- og blodprøver, målt blodtryk, vægt, højde og liv- og hoftevidde, ligesom de alle gennemgår spørgeskemaer om deres mentale sundhed og generelle velbefindende.

 

DGU har et strategisk samarbejde med Diabetesforeningen, som har været med til at rekruttere deltagere til projektet. I Diabetesforeningen er man også spændt på at se resultaterne af projektet.

- Når man spiller golf, er man i bevægelse i lang tid ad gangen samtidig med, at man indgår i et socialt fællesskab. Derudover henvender golf sig til folk i alle aldre, men bliver især spillet af folk over 50 år, som også er den aldersgruppe, hvor forekomsten af type 2-diabetes er højest. Derfor er det rigtig interessant for Diabetesforeningen at få undersøgt sundhedseffekten af at spille golf regelmæssigt, siger Kirsti Pedersen, der er motionskonsulent i Diabetesforeningen.

 

I 2015 udførte forskerne et mindre pilotstudie med 14 personer med type 2-diabetes, der alle fik tilbudt et golftræningsforløb. Pilotprojektet viste at 10 ud af 14 (71 procent) gennemførte dette forløb, hvilket ifølge forskerne er højt sammenlignet med andre publicerede træningsforløb, hvor mellem hver fjerde og hver anden gennemfører. Hele 60 procent af deltagerne, der gennemførte træningsforløbet i pilotstudiet fortsatte senere med et golfmedlemskab.

 

Kontakt:

Jesper Jürgensen
Kommunikationschef
Tlf: 3065 2950
Mail: jej@dgu.org