Submitted by Anonymous (not verified) on
Hænder.jpg

DIF og DGI’s foreningspulje er på trapperne

Detaljer om ansøgningskriterierne er årsagen til at DIF og DGI’s foreningspulje endnu ikke er åben for ansøgninger. Lanceringen af DIF og DGI’s foreningspulje var planlagt til skulle finde sted i april. Men nu er det blevet 1. maj, og puljen er ikke åbnet endnu.

Årsagen til forsinkelsen er en dialog mellem DIF og DGI og Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, hvor parterne i øjeblikket taler sig til rette om de sidste detaljer i forbindelse ansøgningskriterierne.

Den tekniske løsning er på plads, men startsignalet fra Slots- og Kulturstyrelsen mangler fortsat. DIF har en klar forventning om, at puljen inden for ganske kort tid kan tage imod ansøgninger for foreningerne. Alle foreninger i DIF og DGI vil få direkte besked via CFR, når puljen inden for kort tid åbner.

 

Hvor meget udloddes?

Der er som udgangspunkt tre niveauer for ansøgninger til puljen.

 1.    0-25.000 kr.

 2.  25-100.000 kr.

 3. 100.000 kr. og derover

Dokumentationskrav for ansøgninger stiger i forhold beløbsstørrelse, men udgangspunktet er, at det skal være let at lave ansøgningen. Der kan løbende søges fra medio april og til pengene er brugt.

Det er vigtigt, at der ikke skal ske tilbageløb af midler til fx DIF, DGI, specialforbund eller landsdelsforeninger gennem køb af ydelser. Pengene skal ud at arbejde i de lokale foreninger, og derfor skal information om puljen til foreningerne ikke ledsages af eksplicit markedsføring af konsulentydelser og lignende.

 

Hvad kan støttes?

Der kan være tale om støtte til foreningsudvikling, indkøb af idrætsmateriel, udarbejdelse af informationsmateriale, inkludering af nye målgrupper, afholdelse af events, opstart af nye aktiviteter og lignende initiativer.

Mulige områder eller tiltag der kan søges om midler til:

 • Mangler I midler til idrætsmateriel?

 • Begyndersæt, Short Game taske, måtter til rangen, trolleys osv. - men ikke faciliteter

 • Vil I lave en særlig indsats for at få flere medlemmer?

 • JuniorUgen, Golfens Dag, samarbejde med andre organisationer, aktiv året rundt osv.

 • Har I lyst til at prøve kræfter med nye målgrupper?

 • Diabetikere, Juniorer, Ældre Sagen, Para Golf osv.

 • Vil I afprøve nye idrætsinitiativer?

 • SuperSix, Fodboldgolf, Short Game, samarbejde med andre idrætter osv.

 • Vil I udvikle jeres forening og tilegne jer nye kompetencer?

 • Uddannelse af medarbejdere og ansatte