Submitted by hkr on
Bæredygtighed golfbaner golf klubber

Erfaringer med bæredygtig banedrift i 10 golfklubber

Hvad ved vi om vand, energi, affaldssortering og materialer til pleje og vedligeholdelse af golfbaner ud fra et bæredygtighedsperspektiv? Netop dette er vi langt klogere på i dag, efter at 10 klubber i foråret har medvirket til en spilbaseret dataindsamling med støtte fra R&A og Dansk Golf Union. Dialogen med de 10 klubber er desuden understøttet af en stor landsdækkende spørgeskemaundersøgelse der bl.a. viser, hvor stort fokus der er på fire områder som vurderes at have dels en miljømæssig påvirkning dels en god målbarhed. 

Læs mere om dette i denne artikel i Greenkeeperen

(side 28, hvis pdf'en ikke åbner direkte på siden)