Submitted by hkr on
Undervisning samarbejde golf

Et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne skaber værdi

Denne artikel har til formål at give dig som læser inspiration til forskellige former for samarbejde med uddannelsessituationer.  Perspektiver på hvad det er for en verden, du bevæger dig ind i samt forskellige begreber der anvendes i flæng i undervisningssektoren.

De er jo over det hele, universiteterne, erhvervsakademierne, professionshøjskolerne, gymnasierne, erhvervsskolerne og alle de maritime og kunstneriske uddannelser. Det virker relativt uoverskueligt at skulle finde frem til lige hvilken uddannelsesinstitution og på hvilket uddannelsesniveau der kunne passe til det, din golfklub gerne vil have hjælp til. Nederst i artiklen finder du nogle fif til hvordan en uddannelsesinstitution agerer og hvad du skal være opmærksom på.

Eksempler på samarbejde

I Dansk Golf Union har vi et bæredygtigt fokus på vand, energi, affald og materialer til pleje og vedligeholdelse af golfbaner. I forbindelse med dette har vi indgået fire forskellige samarbejdsaftaler, som du kan få inspiration af til et samarbejde i din golfklub.
 

1.
CPH Business (Erhvervsakademi*)

Forretningsudvikling
De 40 studerende på professionsbacheloruddannelsen skal i samarbejde med en virksomhed afdække deres nuværende forretningsmodel og med afsæt i denne og virksomhedens ressourcer udviklet et nyt bæredygtigt forretningstiltag. Her hjælper vi med kontakter til virksomheder, der er leverandører til golfklubber eller til golfklubber der gerne vil have en grønnere profil. En af de virksomheder de studerende samarbejder med er DLF, der leverer græsfrø til golfklubber.
*Erhvervsakademi uddanner til bachelorniveau

2.
CBS (Universitet**)

Valgfag: Consulting for Sustainability
En gruppe af fem forskellige studerende fra CBS, der alle læser en kandidatuddannelse, hjælper os med at udvikle på den CO2 beregner vi stiller til rådighed for alle golfklubber. En CO2 beregner kan omdanne forbrug af dieselolie til mængden af CO2, der udledes. CO2 beregninger anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af et miljømæssige regnskab, der omtales bredt som et ESG regnskab.*
*Universiteter uddanner til kandidat og Ph D. niveau


3.
University College Nordjylland (UCN) - (Erhvervsakademi & Professionshøjskole)

Valgfag: Intraprenørskab
UCN har et kontorfællesskab for studerende, der har deres egen virksomhed. Som en del af dette udbyder de et valgfag, hvor vi hjælper med at finde golfklubber eller virksomheder gerne vil have hjælp til at udvikle sig bæredygtigt. Forløbet har en varighed på 10 uger og DGU underviser ligeledes på en del af forløbet for at give et bredt indblik i golfbranchen samt at fortælle de gode fremskridt der finder sted i processen.

(Hvad er intraprenørskab? I mange tilfælde vil der være ansatte, som gennem deres arbejde får en god ide og som tager initiativ til og arbejder med innovation eller entreprenørskab i virksomheden. Det kalder man intraprenørskab. Her taler man om innovative aktiviteter, der er startet af ansatte nedefra i organisationen.)


4.
AMU Nordjylland - Sandmoseskolen

Roskilde Tekniske Skole
Greenkeeperuddannelsen består af seks hovedforløb, her underviser Dansk Golf Union i bæredygtighed særligt med fokus på vand, materialer til bane, affald og energi. Således får fremtidens greenkeeper en bæredygtig profil, der passer på naturen og dens ressourcer.

 

Inspiration til samarbejdsprojekter
Det er vores erfaringer, at der er meget der rører sig i den omverden, det er bl.a. for både golfklubber og uddannelsesinstitutioner den grønne omstilling vi alle bidrager til. For Dansk Golf Union har vi et fokus på vand, energi, affald og materialer til banen og klubhuset når det kommer til den grønne omstilling. Dette fokus deler vi med R&A, hvor viden fra vort fokus deles med resten af golf Europa. Det er her, at vores klimaaftryk som golfklub er størst i forhold til udledning af CO2. Derfor finder vi det ligeledes nærliggende at give inspiration til projekter med afsæt i de fire områder. Herunder finder du nogle forslag til hvad du kunne indgå i et samarbejde omkring.

Klubhus
Klubhuset bruger strøm, vand og energi på opvarmning, måske er det også for småt eller trænger til et eller andet og i ikke helt finde ud af hvilken løsning i skal vælge. Her kunne uddannelser med fokus på byggeri og energi være et muligt samarbejde. Det kan være tekniske skoler eller erhvervsakademier der har uddannelser for dette. Fokus for uddannelsen er bæredygtig byggeri og energi optimering.

Golfbanen
Din golfklub har en eller flere greenkeepere der er specialister i pleje af golfbanen og de arealer der hører til. Til at pleje den gode golfbane, anvendes maskiner der bruger strøm eller brændstof. Hertil kommer gødning, sand og andre materialer til banen, der ligeledes afstedkommer et CO2 aftryk. Her kunne flere uddannelser byde ind på måle på jeres CO2 aftryk, hvorefter i da kunne sætte jer mål sammen med greenkeeperne for hvordan i kan reducere dette uden at gå på kompromis med banens kvalitet og spiloplevelsen for medlemmer og gæster.

Værtskab
Flere erhvervsakademier har uddannelsen serviceøkonom og andre hospitality uddannelser, hvor fokus er på service i alle 360 grader af organisationen. Værtskab er et af de temaer der fylder, hvordan kan du være en god vært for dine gæster. Modeller og metoder skal de studerende afprøve i virkeligheden under deres studie, det kunne være hos jer.

Jeg har ikke en ide?
Hvis du ikke lige kan komme i tanke om en kobling til hvordan du kan få ny viden og inspiration, så kommer vi gerne ud og snakker med dig, så kan vi sammen se på hvilke muligheder der kan være for, hos og sammen med jeres golfklub.

Netværk - Sådan kommer du igang
Brug dit netværk eller brug det netværk Dansk Golf Union har. Hvis du gerne vil være med i et af ovenstående projekter eller kunne have interesse i at etablere et samarbejde med en uddannelsesinstitution kan du kontakte Dansk Golf Unions bæredygtighedskonsulent på jth@dgu.org eller telefon: 24439741

Det ville være rigtigt godt, hvis du havde et udvalg i din golfklub, der varetog de her relationer, som kræver tid og opmærksomhed både før og under og efter. Det vil være en fordel, hvis et medlem i udvalget har relation til undervisningssektoren eller har interesse herfor samt kan lide unge mennesker. Planlægning og forventningsafstemning, nærvær i processen og hvordan løsningen eller de nye tiltag bliver en del af golfklubben efterfølgende er ting, som det er godt at have en plan for før I starter. Det kan også anbefales at være i god tid, de fleste uddannelsesinstitutioner planlægger halve og hele år frem i tiden. Tid regnes ofte i ECTS point, hvor 30 ECTS point udgør et semester på en videregående uddannelse. Fag får tildelt X antal ECTS point og siger da noget omkring, hvor meget tid den studerende forventes at anvende på faget. 5 ECTS på et valgfag er ca. 130 studietimer med det hele, eksamen og undervisning. Undervisningen er da sammensat af tid i klasselokalet med underviseren + studietid hvor den studerende læser eller arbejder selvstændigt med den case og de bøger og artikler der kan være til faget. Så jo flere ECTS point der er knyttet til det forløb du bliver en del af, jo flere timer kommer de studerende også til at arbejde med din opgave, jo mere hjælp får du og jo mere tid skal du også bruge sammen med de studerende og deres underviser. 

Inviter gerne de studerende ud i golfklubben, så de kan se hvordan jeres virkelighed er. De kan jo også lige prøve golf, nu de er der. Måske kunne de blive nye medlemmer i golfklubben.


Fremme bæredygtighed

Bæredygtighed er ikke kun et buzzword; det er en værdifuld komponent i samarbejdet mellem golfklubber og uddannelsesinstitutioner. Partnerskaberne, der udvikles gennem dette samarbejde, har potentiale til at fremme en dybere forståelse af bæredygtighed og miljøbevidsthed blandt golfklubbens medlemmer og det bredere samfund. Her ser vi på, hvordan samarbejdet kan fremme bæredygtighed på flere niveauer:

 • Bevidsthed og Uddannelse
  Gennem samarbejdet med uddannelsesinstitutioner får golfklubberne mulighed for at uddanne deres medlemmer, personale og samarbejdspartnere om bæredygtighedens principper og praksis. Dette kan omfatte oplysning om vandbesparelse, energieffektivitet, affaldsreduktion og bæredygtig beslutningstagning.

 • Implementering af Bæredygtige Praksis
  Samarbejde med uddannelsesinstitutioner kan føre til konkrete handlinger, der forbedrer golfklubbens bæredygtighedsprofil. Dette kan omfatte investering i miljøvenlige teknologier, reduktion af energiforbrug og affaldsgeneration samt indførelse af bæredygtig landbrugspraksis på golfbanen.

 • Bæredygtighed som En Del af Klubbens Kultur
  Samarbejdet kan også hjælpe med at integrere bæredygtighed i golfklubbens kultur og værdier. Dette betyder, at bæredygtighed ikke kun er et projekt, men en vedvarende indsats for at minimere miljøpåvirkningen og forbedre samfundets og økonomiske resultater.

 • Ekstern Kommunikation og Image
  Bæredygtighedsbestræbelserne, der er udviklet gennem samarbejdet, kan også styrke golfklubbens image og tiltale nye medlemmer og partnere, der værdsætter bæredygtige værdier og praksis.

 • Inspiration for Andre
  Ved at fremme bæredygtighed i samarbejdet kan golfklubber og uddannelsesinstitutioner fungere som inspirationskilder for andre organisationer og samfund. De kan demonstrere, hvordan partnerskaber mellem forskellige sektorer kan føre til positive bæredygtighedsresultater.
  I sidste ende handler samarbejdet mellem golfklubber og uddannelsesinstitutioner ikke kun om at opnå konkrete mål, men også om at forme en bæredygtig fremtid og forankre miljøbevidstheden i samfundet. Bæredygtighed er ikke en destination, men en kontinuerlig rejse, og dette partnerskab er et afgørende skridt på vejen mod en mere bæredygtig og ansvarlig fremtid.

Viden om uddannelsesinstitutioner

Curriculær & ekstra curriculær
Det er vigtigt at sikre, at samarbejdet har en meningsfuld indvirkning på de studerende og er noget, de virkelig engagerer sig i. Når vi taler om noget 'curriculært,' refererer vi til det, der er en fast del af deres uddannelse, noget de skal lære og præstere til eksamen. Hvis du tilbyder noget som et 'ekstra-curriculært tilbud,' svarer det til en valgfri aktivitet, noget ud over det, de skal gøre som en del af deres normale studie. Det kan være rigtig gavnligt for dem, der virkelig interesserer sig for det, du tilbyder. Men når eksamensperioden nærmer sig, har de studerende tendens til at fokusere mere på deres primære studier og mindre på de ekstra aktiviteter.

Økosystem
I et samarbejde med en uddannelsesinstitution skal du være opmærksom på det økosystem, du nu bliver en del af. Centrum for dette økosystem er læringsprocessen, som alle interessenter bidrager forskelligt til og ligeledes forventer at få værdi fra gennem samarbejdet. 

Herunder ser du en model for et entreprenant uddannelsesøkosystem, hvor du som golfklub er den eksterne organisation.
 

 

De andre interessenter i det her økosystem, er underviseren, den studerende, institutionen og et community. De giver alle samme noget til læringsprocessen, hvor det du gerne vil have hjælp til er centrum i læringsprocessen i midten. Det ser komplekst ud, det kan det også være hvis du ikke er i dialog med underviseren. Underviseren er den person, du skal sørge for at have en tæt relation til. Underviseren er dirigenten for alle de andre inklusiv dig, underviseren ser til at spille alle gode samt at læringsprocessen drives fremad. Læringsprocessen skal lede frem til løsningen af din problemstilling, men skal også lede frem til at de studerende opnår deres læringsmål. Læringsmål er opdelt i viden, færdigheder og kompetencer, hvor det du gerne vil have hjælp til skal have sammenfald med dette. Det er her hvor den gode dialog med underviseren forud for undervisningsforløbet bliver vigtigt, det er også essentielt for kvaliteten, at koordinere hvor meget du skal deltage i forløbet. Det vurderes at jo mere du er til stede i processen, jo bedre bliver resultatet også. Til stede betyder ikke, at du skal undervise, men du skal være nærværende og kunne give viden og sparring til de studerende og underviseren i processen.

Institutionen i uddannelsesøkosystemet dækker over mange personer, der alle har til formål at sikre kvalitet og gennemførsel af studierne for de studerende. Det kan være en uddannelseschef der har områder af uddannelser der omhandler økonomi, byggeri eller IT. Det er en person, du måske møder en eller to gange, i starten og slutningen af dit samarbejde med en uddannelsesinstitution.