Submitted by Anonymous (not verified) on

Få besøg af en klubudviklingskonsulent

Hvis du vil have et servicetjek på din klubs begynderarbejde, så grib fat i DGU's sekretariat. Vi står klar til at viderebringe vores viden og erfaringer på området. Vi tilbyder således klubbesøg på området, hvor vi i løbet af tre timer kommer hele vejen rundt om arbejdet med den gode begyndelse i golfklubben. Ved sådan et besøg er det vigtigt, at alle relevante personer for netop dette arbejdet i klubben er til stede.

Læs mere her