Submitted by hkr on
regnskab

Foreløbige ejendomsvurderinger er nu udsendt til ejere af golfanlæg

- Grundlag for ejendomsskatterne i 2024

Dansk Golf Union har modtaget en del henvendelser fra golfklubber og golfbaneejere om de foreløbige ejendomsvurderinger for 2023. DGU har fået vores revisionsselskab Redmark til at udarbejde et notat. 

Som golfklub eller baneejer skal I være opmærksom på følgende:

  • Som udgangspunkt kan I ikke klage over den foreløbige vurdering I har modtaget på nuværende tidspunkt, dog mener vi, at hvis den foreløbig vurdering er urealistisk høj, så skal I kontakte Vurderingsstyrelsen. 
  • Har I modtaget en urealistisk høj foreløbig ejendomsvurdering på grundværdien, da tjek om ejendomsskatteopkrævningen ligeledes er steget voldsomt.
  • Vær opmærksom på, at i 2025 forventes de endelige ejendomsvurderinger for 2023 udsendt og der vil de kunne påklages. Inden de endelige vurderinger udsendes, vil der blive fremsendt en deklarationsmeddelelse, som revisionen anbefaler gennemgås grundigt. 
  • Er I som golfklub helt eller delvist fritaget for grundskyld, men har modtaget en opkrævning på grundskyld i 2024 bør I kontakte Vurderingsstyrelsen. 

Notat om foreløbige ejendomsvurderinger 2023

– grundlag for ejendomsskatterne i 2024 udarbejdet af revisionspartnerselskab Redmark a/s.


Vurderingsstyrelsen har primo december udsendt foreløbige ejendomsvurderinger for 2023 til ejere af erhvervsejendomme. De foreløbige vurderinger omfatter kun en grundværdi og skal danne grundlag for ejendomsskatteopkrævningen i 2024.

De foreløbige vurderinger for grundværdierne for 2023 er som frygtet for mange ejere af golfanlæg/golfbaner voldsomt høje, som følge af Vurderingsstyrelsens ”nye vurderingsnorm” for fastsættelse af grundværdi for golfbaner og der er muligvis fulgt en større opkrævning på grundskyld for 2024 med i kølvandet.


Ny vurderingsmetode til grundværdiansættelse af erhvervsejendomme

Det følger af den nye metode, at der ved fastsættelsen af grundværdien tages udgangspunkt i kvadratmeterprisen for en grund med ejerboliger, denne værdi vil herefter blive justeret i forhold til den faktiske anvendelse. I forhold til golfbaner, som i vurderingsmæssig henseende anses for at være ”rekreative områder”, justeres kvadratmeterprisen ned til en tiendedel. 

Eksempel på beregning/ansættelse af grundværdi for erhvervsejendomme (rekreativt areal):
 

Faktiske forhold:   
Kategori Rekreativt areal (nr. 8) 
    
Grundareal 1.200 kvm 
    
Standardiseret enfamiliehus med samme beliggenhed   
som ejendommen en grund af standardstørrelse:   
    
Grundareal 800 kvm 
Grundværdi 800.000 kr. 
Grundværdi pr. kvm grundareal 1.000 kr. 
    
Skalering:   
Skaleringsfaktor 1/10 for ejendomme omfattet af 
  kategori nr. 8 
Skaleret grundværdi pr. kvm   
grundareal for standardiserede   
enfamiliehuse 100 kr. 
    
Grundværdi 120.000 kr. 

Beregningseksemplet er fra L 107A af 23. februar 2021

 

Ved denne nye vurderingsmetode følger, at der kan følge en meget høj grundværdi for golfanlæg/golfbaner, som følge af store arealer. Dette står nødvendigvis ikke til måls med en faktisk værdi. Der er muligvis nye skaleringer på vej, som vil få betydning for de endelige ejendomsvurderinger.


Foreløbig ejendomsvurdering 2023

De foreløbige ejendomsvurderinger kan som udgangspunkt ikke påklages, men der er mulig for at få den ændret og ejendomsskatterne for 2024 genberegnet, hvis ejendommen:

  • Er under salg og der foreligger udkast til salgsaftale
  • Er overtaget den 13. november 2023 eller senere, og der foreligger en boligdel
  • Delvist undtaget fra vurdering
  • Helt eller delvist fritaget for grundskyld

Visse golfklubber er tidligere via kommunen pga. ejerskabet af golfbanerne blev fritaget for grundskyld. Det er vores opfattelse, at denne fritagelse fortsat gælder fremadrettet og hvis der er modtaget en opkrævning på grundskyld for 2024, bør der tages kontakt til Vurderingsstyrelsen, se ovenfor.

Når den endelige ejendomsvurdering for 2023 udsendes vil denne kunne påklages. Disse forventes desværre først udsendt tidligst i 2025. Inden den endelige ejendomsvurdering for 2023 udsendes vil der blive udsendt en deklarationsmeddelelse indeholdende de data, som danner grundlag for den endelig ejendomsvurdering. Det anbefales at meddelelsen gennemgås nøje af ejendomsejer for fakta ol., da reglerne for at påklage en ejendomsvurdering fremadrettet skærpes.

Ejendomsskatterne vil blive genberegnet og reguleret, når den endelig ejendomsvurdering foreligger.

 

Meget skæv ejendomsvurdering - Stigningsbegrænsning

Det er vores anbefaling, at hvis der er modtaget en helt urealistisk høj foreløbig ejendomsvurdering på grundværdien, at der følges op på selve ejendomsskatteopkrævningen, om denne ligeledes er steget voldsomt. Det skyldes til dels at grundskyldspromillerne i 2024 sænkes markant. Gennemsnitligt falder grundskyldspromillerne fra 27,0 til 7,4 promille.

Derudover følger der en ny regel om stigningsbegrænsning i grundskylden, hvorefter grundskylden i 2024 maksimalt kan stige med 2,8 % i forhold til, hvad der blev betalt i 2023. Fra 2025 vil grundskylden maksimalt kunne stige med 4,75 % beregnet ud fra den seneste aktuelle vurdering. 

Der kan eventuelt tages kontakt til Vurderingsstyrelsen om den skæve ejendomsvurdering.

Umiddelbart vil en frastykning/opdeling af arealer kunne få betydning for opkrævningen af grundskyld for den nye ejendom. I denne situation anbefales det at søge rådgivning.

 

Det er forbudt ifølge britisk lov at reklamere for receptpligtig medicin over for offentligheden, men hvis man søger efter mange mærkevarer på nettet - især nogle af de nye slankemidler - dukker de op på mange hjemmesider. Problemet her, siger kommentatorer fra sektoren, er, at mens online-apoteker, der ledes af farmaceuter, reguleres af GPhC, falder online-lægesider ind under CQC's juridiske jurisdiktion.

Det fører til, at reglerne for reklame for POMs "falder igennem Complete the learning" - "Vi har gjort det klart, at nogle kategorier af medicin ikke er egnede til at blive leveret online, medmindre der er indført yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at de er klinisk egnede for patienterne. Dette omfatter medicin, køb Viagra på apoteket der kan misbruges, og/eller hvor løbende overvågning er vigtig, såsom opioider og beroligende midler." 

BBC fandt ni apoteker, der solgte angstdæmpende medicin

I sit forsøg på at købe receptpligtig medicin fra regulerede onlineapoteker under sin undersøgelse sagde BBC, at de valgte tre begrænsede lægemidler

et angstdæmpende lægemiddel, et smertestillende middel og et sovemiddel

og fandt ni apoteker, der solgte det angstdæmpende lægemiddel, tre af dem på grundlag af svar givet på et online spørgeskema uden yderligere kontrol.