Submitted by Anonymous (not verified) on
Golfens Dag

Foreningspulje er igen åben

DIF og DGI’s foreningspulje har nu genoptaget sagsbehandlingen

Efter at have været suspenderet siden d. 11. marts har DIF og DGI's foreningspulje nu genoptaget sagsbehandlingen af ansøgninger. 

Dog henstilles der til at ansøgende foreninger er opmærksomme på myndighedernes retningslinjer på idrætsområdet og derfor kun søger om støtte til projekter og tidsplaner, der er i tråd med retningslinjerne.

Puljens fokus er stadigvæk på medlemsvækst – dvs. at puljen støtter aktiviteter og tiltag, der har til formål at få flere medlemmer og fastholde dem man allerede har. Det kan f.eks. være rekrutteringstiltag og låneudstyr.

For at ansøge puljen skal I som forening have opdateret jeres medlemstal på det Centrale Forenings Register (CFR).

I kan læse mere om puljen og tildelingskriterierne på:

https://www.dif.dk/da/forening/stoette