Submitted by lfi on
Golf Gavner miljø klima sundhed

Golf gavner miljø & klima

De danske golfklubber tager hensyn til naturen og den påvirkning sporten har på miljøet. Alle klubber arbejder på at nedbringe brugen af pesticider og overgå til miljøvenlig banepleje.

Flere golfklubber værner om dyrelivet på golfbanen, så den bliver en større naturoplevelse for alle gæster - både spillere og andre besøgende.

En golfbane bliver generelt brugt til meget mere end sport. Golfbaner består af skove, søer og naturarealer som bruges til stiforløb og løberuter, der gør banen til et rekreativt område.

Fælles for de danske golfbaner er, at de er en naturlig del af det lokale miljø.

Golf gavner naturen!