Submitted by hkr on
BI system

Golfklubber får mulighed for at måle deres regnskaber op mod hinanden

Danske golfklubber får nu et nyt værktøj, der gør det muligt at spejle økonomien op mod sammenlignelige klubber.

Bruger vi som golfklub flere eller færre penge på fairwayvanding, restaurant, driving range eller administrationsudgifter end lignende klubber? Og hvordan ser det ud med indtægter fra greenfees, sponsorer eller company days - igen når vi sammenligner os med klubber, der minder om os selv?

De svar har man som golfklub måttet famle lidt efter. Men et nyt værktøj skal gøre det meget nemmere for klubberne at benchmarke deres driftsøkonomi. Endemålet er selvfølgelig, at medlemmer og gæster kan blive endnu mere tilfredse.

- Det er et ledelsesværktøj. Vi samler klubbernes regnskabstal i et fælles system med den store fordel, at de kan benchmarke sig med sammenlignelige klubber, forklarer Kim Uldahl, der er udviklingskonsulent i Dansk Golf Union.

Redskabet, der hedder “BI økonomi” (BI står for business intelligence) bliver tilgængeligt for golfklubberne i år, og Dansk Golf Union afvikler kurser for interesserede allerede i maj og juni.

- Systemet kan benyttes af alle medlemsklubber uden ekstrabetaling. Vi har selvfølgelig et håb om, at alle klubber ønsker at benytte systemet. Jo flere deltagende klubber, jo bedre validitet af data og benchmarkmuligheder, udtaler Kim Uldahl.

Løsningen er udarbejdet sammen med Players 1st, ligesom Golfspilleren i Centrum er. Men Kim Uldahl fortæller, at også klubber, der ikke er tilkoblet Golfspilleren i Centrum kan benytte BI økonomi.

Det bliver muligt for Players1st at sammenkøre data fra BI økonomi med resultater fra Golfspillere i Centrum, for at undersøge sammenhænge mellem økonomi og tilfredshed.

- Det, der på sigt bliver interessant, er at holde de to systemer op mod hinanden og undersøge mulige sammenhænge. Vil øget investering i banen forbedre loyaliteten og dermed fastholdelse af medlemmer? Hvilken effekt har antallet af trænere på loyaliteten hos medlemmerne?. Det er bare eksempler på spørgsmål, vi kan søge svar på, lyder det fra Kim Uldahl.

Danske golfklubber er vidt forskellige og nogle af dem er ikke sammenlignelige overhovedet målt på medlemstal, antal golfhuller, ejerforhold, budgetter, plejestand og meget mere. Derfor kan man i systemet vælge, hvilken type klub, man ønsker at sammenligne sig med. Ikke bare i almindelighed, men også på de forskellige parametre, hvor det kan være interessant at benchmarke sig på indtægter eller omkostninger.

Kim Uldahl understreger dog, at klubbens regnskabstal holdes fortrolige. Man kan altså ikke som klub gå ind og sammenligne med en enkelt, navngiven klub. Kun med gennemsnittet i en bestemt type golfklub.