Submitted by Anonymous (not verified) on
Affald.jpg

Golfklubber skal også sortere affaldet

 

I starten af 2023 trådte en ny lovgivning i kraft om at arbejdspladser også skal til at sortere affald, hvilket selvsagt også gælder golfklubber. Se nedenstående:

 

https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/de-ti-affaldsfraktioner/materialer-til-arbejdspladser/

 

Der er dog flere kommuner, der har fået dispensation til en forlængelse af fristen for at være klar med affaldshåndteringen. Derfor kan situationen være forskellig fra klub til klub afhængig af, hvilken kommune man befinder sig i.  Et godt råd vil derfor være at tage fat i golfklubbens respektive kommune for at få et overblik over hvorledes affaldssorteringen skal foregå.