Submitted by Anonymous (not verified) on
MIljøinitiativer.png

Golfsportens Natur- og Miljøpris 2018 - vind 75.000 kr

En dygtig dansk golfklub har nu mulighed for at blive hædret med både æren og hele 75.000 kroner, når Golfsportens Natur- og Miljøpris 2018 for femte gang skal uddeles. 

Dansk Golf Union og den danske greenkeeperforening håber på, at mange danske klubber, store som små, vil indsende deres forslag og dokumentere de aktiviteter, som klubben har iværksat for at fremme natur og miljø på golfbanen.

 

Der er også inspirationspriser

I lighed med sidste år vil der også være yderligere to inspirationspriser á 10.000 kr., som tildeles af juryen for enkeltstående gode initiativer inden for natur og miljø.

 

Deadline for ansøgning

Deadline for ansøgninger er d. 20. december 2017

Find ansøgningsblanketter og se inspirationskataloget her

 

Er der nogle spørgsmål til priserne så kontakt banechef Torben Kastrup Petersen på tkp@dgu,org.