Submitted by Anonymous (not verified) on
Corona_jura.png

Har medlemmer ret til kontingentkompensation under en periode med banelukninger

26. marts 2020

 

Dansk Golf Union har modtaget en række henvendelser fra klubberne om klubmedlemmers ret til kontingentkompensation under en periode med banelukninger eller andre begrænsninger som konsekvens af corona-epidemien.

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og DGU anbefaler, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for en periode med banelukning eller andre begrænsninger.

Tilsvarende er gældende ved andre former for midlertidige lukninger og begrænsninger, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse, vejrlig, turneringer m.v.

Følgende fremgår af DIF’s hjemmeside generelt om kontingent i relation til corona-situationen:


”Formelt set kan medlemmer ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller fx deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.”


Vi er alle i en situation helt uden fortilfælde i Danmark med mange vanskelige beslutninger og afgørelser. Det er sandsynligt, at den aktuelle corona-situation vil efterlade en række retsopgør om alle de mange og vanskelige grænseflader, som situationen efterlader i juridisk perspektiv. DGU opfordrer til, at golfspillere udviser samfundssind og at alle har forståelse for den helt ekstraordinære situation. Vi håber og tror, at det er de færreste danske golfspillere, der vil kræve sig kompenseret i denne svære tid. Det kan dog ikke udelukkes, at der efterfølgende rejses sager om tilbagebetaling af kontingent fra visse klubmedlemmer, men det er DGU’s vurdering, at risikoen for, at de pågældende klubmedlemmer får medhold, ikke er stor.

Det skal i den henseende påpeges, at et medlem med påstand om tilbagebetalingskrav skal have medhold i, at begrænsningerne var uberettigede og stod i misforhold til den aktuelle situation i Danmark og at disse begrænsninger skal udløse kompensation samt at en eventuel kompensation skal være til fuld værdi. Dette henset til, at vi p.t. er uden for højsæsonen. I den forbindelse skal bemærkes, at der ikke i øvrigt er tradition for, at banelukninger eller andre begrænsninger udløser nedsat kontingent, f.eks. pga. vejrlig eller afholdelse af større turneringer.