Submitted by Anonymous (not verified) on
Insektbo.png

Kom med input til fremtidens forskning i banepleje

Den fælles nordisk forskningfond STERF beder om input til fremtidens prioriteringer af fondes midler. Fonden interesserer sig for bæredygtig pleje af golfbaner og har brug for input fra golfklubberne til den fremtidige indsats.

Vi håber derfor at jeres baneansvarlige i klubben vil bruge 5 minutter på at besvare nedenstående undersøgelse:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=6VYV8WZHCK1J