Submitted by lfi on
Udvalg begynder Golf

Kommunikation og materialer

Kommunikation er et af de vigtigste redskaber i en velorganiseret, effektiv og succesfuld golfklub.

God kommunikation, intern såvel som ekstern, forbedrer muligheden for, at klubben drives effektivt, samt at både medlemmer, gæster og samarbejdspartnere er velinformerede. Af samme grund bør klubben have en plan for kommunikationen til de nye golfspillere. Denne plan præciserer, hvem der kommunikeres til, hvad der kommunikeres, hvordan der kommunikeres og hvor ofte.

Når det drejer sig om intern kommunikation i begynderregi, er det vigtigt at have for øje, hvordan der kommunikeres til de nye golfspillere, men også hvordan der kommunikeres internt mellem begynderudvalg, bestyrelse og klubbens etablerede medlemmer. God kommunikation handler også om et højt informationsniveau.

Sørg derfor for, at de involverede kender til afgørende informationer om tidspunkter, ændringer i aftaler, aflysninger, etc. i god tid. Fejl og misforståelser vil irritere medlemmerne og kan i værste fald skræmme både eksisterende og potentielle nye medlemmer væk.