Submitted by Anonymous (not verified) on
Golfsporet.png

LE34 og Dansk Golf Union afslutter samarbejde

Mere end 5 års godt og konstruktivt samarbejde afsluttes nu mellem landinspektørfirmaet LE34 og Dansk Golf Union. For golfklubberne betyder dette, at de to gratis apps Golfsporet og Turfgrass, samt det tilhørende GIS-system, ikke længere vil kunne anvendes efter d. 30 april 2021 medmindre der indgås en individuel aftale med LE34.

Dansk Golf Union har været rigtig glade for samarbejdet for LE34. Begge apps, samt det tilhørende GIS-system har kunne opsamle værdifuld data på en let og anvendelsesorienteret måde og vidensindsamlingen har bidraget med input til en mere bæredygtig drift af golfbanerne. Det er derfor med stor ærgrelse, at vi har måtte konstatere, at brugen og efterspørgslen på landsplan ikke har kunnet leve op til forventningen. Indsatsen står derfor ikke længere mål med udbyttet set ud fra et nationalt perspektiv. For den enkelte golfklub kan systemet dog fortsat give rigtig god mening, og derfor er vi glade for, at golfklubberne fremover stadig vil kunne fortsætte med at bruge systemet, hvis de indgår en individuel aftale med LE34.

Prisen for at fortsætte hos LE34 vil være omkring 5-6.000 kr. + moms om året for Turfgrass og tilsvarende for anvendelsen af Golfsporet. Den endelige pris afhænger af antal klubber som tilslutter sig. Såfremt golfklubben ønsker at fortsætte med systemet, bedes I tage kontakt til Dansk Golf Union senest d. 1. april 2021, så vi får en indikation på en fortsat interesse.  

For de golfklubber, der ikke længere ønsker at bruge systemet, vil deres eksisterende data kunne udleveres ved henvendelse til Dansk Golf Union. Data bliver udleveret på en måde, så de vil kunne anvendes i andre sammenhænge. På den måde går ingen viden tabt.

Kontakt omkring interesse for systemet skal ske til Dansk Golf Union att. Thomas Jepsen på thj@dgu.org eller på mobil: 51 16 26 96.