Submitted by hkr on
Tid

Lovforslag om medarbejderes arbejdstidsregistrering

Der bliver i november 2023 fremsat et lovforslag om krav til arbejdsgivere om, at medarbejderes daglige arbejdstid skal registreres. Det fremgår af lovforslaget, at det skal træde i kraft 1. januar 2024.

Dansk Golf Union kan oplyse, at Danmarks Idrætsforbund (DIF) har indgivet høringssvar til lovforslaget, hvori DIF ønsker, at foreninger bliver undtaget, bl.a. på grund af, at det vil betyde en yderligere arbejdsbyrde for de frivillige i foreningerne.

Vi vil orientere yderligere når vi ved nærmere.