Submitted by Anonymous (not verified) on
2014_08_27_DGU_Genrebilleder_171 kopi.jpg

Markant fald i brug af pesticider på de danske golfbaner

Forbruget af pesticider er i de sidste tre år blevet nedbragt med over 50 procent. Det viser den samlede statistik af både forbruget og belastningen af pesticider på golfbanerne i Danmark.

Golfklubberne fik i 2013 nye regler med et loft for, hvor meget de må belaste miljøet med pesticider og regler om, at de årligt skal indberette de brugte mængder til Miljøstyrelsen.  

- Den positive udvikling i både belastning og forbrug af pesticider på golfbaner viser, at belastningsafgiften og indførelse af et belastningsloft for golfbaner har haft en effekt. Golfklubberne har de senere år valgt andre og mindre belastende pesticider i kampen mod skadevolderne. Det er godt nyt for miljøet, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Sonja Canger.  

Dansk Golf Union har som et led i Sprøjtemiddelstrategien 2013-2016 øget fokus på rådgivning, information og efteruddannelse af greenkeepere for at øge deres kompetencer og viden om sikker og korrekt brug af pesticider samt værktøjer til at identificere skadevoldere.

Den øgede indsats på rådgivning er sket gennem et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Dansk Golf Union (DGU), Greenkeeperforeningen, uddannelsesinstitutioner der uddanner Greenkeepere samt Københavns Universitet.

- Det er vores vurdering, at det gode samarbejde med fokus på greenkeepere samt vores rådgivningsindsats er væsentlige årsager til, at vi nu kan se et fald i pesticidbelastningen på de danske golfbaner. Vi ønsker i DGU, at de danske golfspillere har adgang til baner med god spillekvalitet, og det mener vi godt kan gå hånd i hånd med en bæredygtig drift af banerne - både for så vidt angår brugen af pesticider og øget naturværdi, siger Jim Staffensen, formand for Dansk Golf Union.

Dansk Golf Union vil også i årene fremadrettet fokusere på uddannelse af greenkeepere, så de fortsat vil stå godt rustet til fremtidens udfordringer. Greenkeepernes formand Martin Nilsson mener, at udviklingen er en succeshistorie.

- Men det er også en succes, der balancerer på en knivsæg: Vi mangler stadig, at teste bekendtgørelsen under forhold som en isvinter eller et stort insektår. Et enkelt dårligt år og greenkeeperne kan risikere at stå blottede og sårbare overfor golfspillerne, der ikke alle er lige miljøbevidste. Her ligger den sande test af den danske model, siger han.

Læs her notat om status på udviklingen i forbrug af pesticider på golfklubber og udviklingen i belastning i perioden 2013-2016. Du kan også se tal for de enkelte golfklubber.

 

Yderligere oplysninger:

Sonja Canger, kontorchef i Miljøstyrelsen, tlf.:  72 54 43 37 el. 40 85 98 52

Torben Kastrup Petersen, Banechef i Dansk Golf Union, tlf.: 43 26 27 09 el. 40 40 91 02

Martin Nilsson, Formand i Danish Greenkeepers Association, tlf. 41 28 49 05