Submitted by hkr on
Vandingsanlæg golf

Mobile vandingsanlæg på banen

Tørken har øget antallet af mobile løsninger til vanding af banerne. I den forbindelse gøres opmærksom på FAQ P-8F-22 Midlertidige kabler - Mobilt vandingsanlæg, som tilbyder en lokalregel, der dækker lempelsesmuligheder i forbindelse med sådanne anlæg.

Hovedpointer: Hvis der er gene fra forhindringen, kan man enten anvende Regel 15.2 (Flytbar forhindring) eller Regel 16.1 (Ikke-flytbar forhindring) - eller hvis man rammer forhindringen, kan man vælge at annullere slaget og spille fra forrige sted.

 

Link til FAQ https://www.danskgolfunion.dk/manualer/ogg/2023/da/topic/p-8f-22-midlertidige-kabler-mobilt-vandingsanlag