Submitted by hkr on
Idrættens Forsikringer golfklub

Ny forsikringsordning til foreningerne

DIF/DGI’s fælles forsikringer “Idrættens forsikringer” har siden 2005 ligget hos forsikringsselskabet Tryg. Fra 1. januar 2024 har DIF/DGI valgt, at de skal varetages af flere forsikringsselskaber.

Dækningen er uændret. I de kollektive forsikringer, som er tegnet af DIF og DGI, vil der fortsat være:

  1. Ansvarsforsikring

  2. Lovpligtig og supplerende arbejdsskadeforsikring

  3. Rejseforsikring

  4. Retshjælpsforsikring

  5. Psykologisk krisehjælp

 

Ordningerne dækker som hidtil:

  • Alle medlemsforeninger, som kan opgøre medlemmer i det Centrale Foreningsregister (CFR), DIF og DGI

  • DIF og specialforbundene


Som noget nyt har DIF/DGI valgt, at De nye kollektive forsikringer vil blive betjent af en forsikringsmægler Hansson & Partners, Kolding, som bliver bindeleddet mellem idrætsorganisationerne, foreninger og forsikringsselskaberne.

Hjemmesiden idraettensforsikringer.dk vil blive opdateret efter årsskiftet med nye informationer og kontaktoplysninger. Hjemmesiden er af tekniske årsager lukket den første uge af 2024.  

Skader fra 2023

Husk, at anmelde evt. skader sket i 2023, som er dækket under de kollektive forsikringer, inden årsskiftet til Tryg.  Eventuelle skader skal være anmeldt senest den 31. december 2023.

Det skal bemærkes, at de forsikringer, som klubben selv har tegnet i Tryg, f.eks. løsøreforsikring eller bygningsforsikring, ikke er berørt af de nye aftaler.