Submitted by Anonymous (not verified) on
EU_tastatur.jpg

Ny persondataforordning på vej - men bevar roen

Som tidligere orienteret om her i Klubnyt erstattes den eksisterende persondatalovgivning med virkning fra 25. maj 2018 af en ny persondataforordning.

For at hjælpe de danske golfklubber med at blive klar til de nye lovregler træder i kraft vil Dansk Golf Union hen over efteråret informere indledningsvist om de nye lovregler på GAF-konference og regionalmøder, ligesom der vil komme en lidt længere artikel om emnet her i Klubnyt.

DIF og DGI er i gang med at udarbejdet en samlet information til foreningerne. Denne information forventes klar i starten af det nye år.

I begyndelsen af 2018 vil Dansk Golf Union udarbejde relevante støtteværktøjer til golfklubberne til brug for forberedelse til den nye lovgivnings ikrafttrædelse.

Hvis arbejdet med de nye lovregler hen over de kommende måneder også viser et behov for kursusaktiviteter omkring dette emne, vil sådanne kurser blive afholdt i 2018.

Dansk Golf Union har erfaret, at flere af de danske golfklubber modtager henvendelser med kurser og lignende vedrørende den nye persondataforordning. Dansk Golf Union opfordrer fortsat klubberne til at afvente Dansk Golf Unions orientering på de kommende møder, førend dyre kurser eller rådgivning købes.

Hvis I har spørgsmål til de nye persondataregler, er I velkommen til at kontakte:

Lise Stryhn Moustgaard
Advokat
Mail: lsm@dgu.org
Tel. 4326 2706