Submitted by Anonymous (not verified) on
Santander 2018 4-800px.jpg

Nyt om Danmarksturneringen 2020

Danmarksturneringen vil i 2020 blive afviklet i en reduceret udgave under forudsætning af, at forsamlingsforbudet efter den 10. maj ændres til en situation, hvor et større antal personer kan forsamles, at klubhuse kan åbnes, så spillere kan bringes i sikkerhed ved tordenvejr, og at det er sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til de særlige risikogrupper (+65).

Formatet vil i givet fald blive følgende:

Puljespillet vil blive afviklet som hulspil (18 & 36 huller) på neutral bane på de oprindeligt afsatte weekender:

  • 13.-14. juni

  • 15.-16. august

Finale og oprykningsspil vil ligeledes blive afviklet i den oprindeligt afsatte weekend den 12-13. september.

På den måde bliver belægningen af puljespillet reduceret med samlet set 50 procent, og den tidligere omtalte klubmesterskabsweekend sidst i august bliver ikke inddraget og dermed friholdt til golfklubbens øvrige aktiviteter. Det er driftsmæssige, sportslige og sundhedsmæssige argumenter, som ligger til grund for bestyrelsens beslutning om at afvikle Danmarksturneringen i denne form. Beslutningen er taget efter dialog og vigtig input fra rigtig mange golfklubber.

Så snart regeringen kommer med retningslinjerne for situationen efter den 10. maj, vil Dansk Golf Union hurtigst muligt komme med en endelig udmelding. Ikke kun for Danmarksturneringen, men også for alle øvrige turneringer arrangeret af DGU. I den forbindelse vil der blive udarbejdet retningslinjer for afvikling af DGU-turneringer i et corona-setup, både i relation til turneringsledelsen og den enkelte golfspillers adfærd.

Det er dog vigtig at understrege, at såfremt regeringen opretholder de nuværende restriktioner efter den 10. maj, så påbegynder DGU ikke nationale turneringer.