Submitted by hkr on
Børne- og ungeløftet

Ofte stillede spørgsmål ifb. med Børne- ungeløftet

For to uger siden introducerede vi Børne- ungeløftet og vi glæder os over den store interesse, der har været for det. Vi har også fået en del spørgsmål og nogle af dem går igen. Dem gennemgår vi herunder:

 

Hvad er tidshorisonten for at opnå certificeringen? 

Det er løbende muligt at få Børne- ungeløftet. Børne- ungeløftet bygger på selvevaluering, som trækker på golfsportens værdier omkring at være sin egen dommer. Det vil derfor sige, at når man med god ro i maven, kan sige at man opfylder 8 ud af de 10 konkrete krav i Børne- ungeløftet, så kan man indberette det og få børne- ungeløftet. Nogle klubber vil kunne opnå børne- ungeløftet første sæson de går ind i det, hvor andre klubber vil skulle bruge flere sæsoner på det. Begge dele er helt fint, så længe man arbejder med det og rykker sig i den rigtige retning.

 

Hvordan og hvornår måles der på de opstillede krav i børne- ungeløftet?

Klubben afgør selv hvornår de vil måle på de forskellige krav. Vi anbefaler at bruge 30/9 til at evaluere sin udvikling. Brug gerne data, f.eks. medlemsstatistikker, juniorundersøgelsen i players 1st, turneringsstatestikker m.m. Hvis I mangler hjælp til dette kan I kontakte DGU.  

 

Er det ikke nogle lidt for ambitiøse krav, vi kan jo ikke afkrydse dem allesammen nu?

Jo, det er nogle ambitiøse krav. Det er ikke meningen at alle golfklubber kan opnå Børne- ungeløftet uden at arbejde seriøst med det og lave nogle ændringer. Er det for nemt at opnå Børne- ungeløftet mister det værdi. De klubber der opnår Børne- ungeløftet kan være stolte af det, deres indsats og det de tilbyder deres børn og unge. Vi ønsker at Børne- ungeløftet er til de klubber der prioriterer deres børne- ungeindsats højt. Vi håber at rigtig mange klubber kan se sig i det og ønsker at arbejde henimod at opnå Børne- ungeløftet. 

 

Hvad er "et ambitiøst vækstmål"?

Det afhænger af hvilket set-up klubben har i dag bl.a. i forhold til kapaciteten, hvor mange børn og unge der er medlem på nuværende tidspunkt og klubbens størrelse generelt. Det er muligt at opstille et numerisk eller procentuelt vækstmål.
Det er meget individuelt, hvad der er ambitiøst f.eks. er en stigning på 30% uambitiøst for en klub med 10 børne- og ungemedlemmer, hvorimod en stigning på 30% er et fint mål for en klub på 100 medlemmer. 

  

Hvad indgår i beregning af "75% af kontingentindtægter"?

Heri indgå alle de indtægter der er forbundet med produktet til børn og unge i første led. Det vil f.eks. sige udgifter til træning, herunder trænerløn (netto), turneringsfees, arrangementer der ikke dækkes af egenbetaling m.m. Udgifter som ligger længere ude end 1. led og vedrører klubben generelt medregnes ikke. Det vil f.eks. sige greenkeeper løn, maskinudgifter, afskrivninger / renter m.m. 

 

Målet om at 40% af vores U19 spillere deltager i DGU turneringer hvert år er meget ambitiøst og hvornår og hvordan opgør man det? 

Jo dette mål er ambitiøst i vores golfsammenhæng og det mener vi også gerne det må være. Vi mener ikke det er et urealistisk mål og hvis man sammenligner med andre sportsgrene, ville det mange steder være uhørt at ikke alle spillede turnering/kampe/matcher. Turneringer er en vigtig faktor for udvikling og fastholdelse i miljøet. Som de andre mål kan I bruge jeres egen data, I kender formentlig jeres børn og unge og ved hvem der deltager i turneringer og hvem i skal have i gang med det. I er også altid velkomne til at række ud og få tallene af DGU, vi opgør det én gang årligt i uge 43.  

 

Hvornår skal man sidst have udsendt juniorundersøgelse for at opfylde dette krav? 

I kan udsende juniorundersøgelsen nu, og hvis resultaterne af jeres undersøgelse giver en ambassadørscore/NPS på minimum 40, så kan I afkrydse dette felt. Husk at bruge resultaterne når de kommer ind, der ligger rigtig god viden at hente fra juniorerne selv, ift. hvad de mener kan gøre jeres produkt endnu bedre. 

 

Hvordan bliver klubben evalueret på konceptet - Kommer der en DGU konsulent ud og mødes i klubben – skal der foreligge dokumentation og hvis ja, i hvilken form? 

Dette er i høj grad et selvevalueringsværktøj. I får tilbud om rådgivning og sparring og DGU hjælper hellere end gerne med at opsætte mål, udvikle handlingsplan og arbejde med Børne- ungeløftet. Vi ønsker ikke at føre tilsyn med klubbernes børne- og ungeområde. En gang årligt vil I modtage en formular som I bedes udfylde, her kan I angive om I fortsat ønsker at være med og arbejde ambitiøst med at udvikle området og hvor langt I er kommet med jeres forskellige indsatser. Hos os i DGU vil vi følge med i jeres udviklinger og engang imellem stikke en finger i jorden enten på det generelle plan eller på klubniveau, ift. at identificere, om I kunne have brug for sparring eller noget andet fra os.