Submitted by cda on Tue, 12/19/2023 - 11:14
Repmøde Golf

Repræsentantskabsmøde 2024

20/02-2024

Dansk Golf Union afholder sit tema- & repræsentantskabsmøde den 15. og 16. marts 2024 på Comwell H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense.

Der vil løbende blive lagt materialer tilgængeligt for golfklubben. 
 

Temamøde

Temaet for 2024 er driften af golfklubben med særligt fokus på:

  • økonomi
  • fastholdelse
  • miljø

Disse temaer bliver belyst med udgangspunkt i ESG, som er en måde at strukturere arbejdet med bæredygtighed på. 

ESG står for “Environment, Social og Governance”, og dækker over henholdsvis miljø- og klimamæssige forhold, sociale forhold samt ledelsesmæssige forhold. 

Med cases fra golfklubberne, ekspertviden og inspirationsoplæg kommer vi gennem emner som robotter, klimaberegner, frivillighed, fastholdelse, succes i erhvervsklubben og økonomiske nøgletal.

Temamødet begynder kl. 17.30 (der er sandwich fra kl. 17.00) og slutter kl. 21.00, hvor der er tapas, hvis man ønsker det.

 

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet begynder kl. 10.30 (der er nyt fra DGU fra kl. 9.30-10.30). Frokosten er planlagt til kl. ca. 13.00, og hvis repræsentantskabsmødet trækker ud, så fortsætter det efter frokosten. Hvis dirigenten kan se, at der kun mangler et par punkter kl. 13.00, så fortsætter dirigenten og frokosten udskydes.

 

Tilmelding

Tilmeldingen foregår via linket nedenfor.
 

 


Sidste frist for tilmelding er 29. februar 2024. Det er vigtigt, at fristen overholdes. 

Eventuelle spørgsmål vedrørende Tema- & Repræsentantskabsmødet bedes rettet til Christina Dalsgaard (cda@dgu.org).

Eventuelle spørgsmål til til-/framelding bedes rettet til Lone Liebst Christiansen (llc@dgu.org) indtil 8. marts, herefter rettes henvendelse til Christina Dalsgaard.

 

Baggrunds materialer