Submitted by Anonymous (not verified) on

Sidste chance for at tilmelde klubbens juniorer til DGU's talencentre

Vi søger engagerede juniorer til DGU's Talentcentre med start januar 2016. Der er ingen optagelseskrav ud over alder og handicap - op til hcp 18,4 for den yngste gruppe, så mon ikke din klub har en eller flere kandidater?

DGU ønsker med de syv talentcentrene at give danske juniorer muligheden for at arbejde struktureret og målrettet i en proces over året. Samtidig ønsker vi at skabe et tættere bånd mellem vores unge golftalenter og vores landstrænere og dermed vores landshold. Nedenfor kan du se alders- og handicap kravet for at deltage. Der kræves ikke en særlig prøve eller lignende for at deltage.

Klik her og se om klubbens juniorer kan blive en del af oplevelsen. Tilmeldingsfristen er 13. december.

Se billeder fra 2015 fra de forskellige talentcentre

I hvert center planlægger vi at oprette to hold af max tolv juniorer pr. hold.

Det yngste hold vil bestå af:
- piger født i årgang 2002-2005 med et maksimalt hcp. på 18,4.
- drenge født i årgang 2000-2004 med et maksimalt hcp. på 18,4.
Det ældste hold vil bestå af:
- piger født i årgang 1998-2001 med et maksimalt hcp. på 11,4.
- drenge født i årgang 1998-1999 med et maksimalt hcp. på 11,4.

Hvert hold har tilknyttet en PGA-træner, en DGU instruktør og en centerleder. Juniorerne på det enkelte hold vil gennem året mødes og blive præsenteret for golfsportens forskellige emner. Målet er, at emnerne gennem struktureret arbejde bliver implementeret og videreudviklet i den enkelte spillers hverdag.

KAN MAN VÆRE EN DEL AF TALENTCENTRET I FLERE SÆSONER?

JA,  så længe junioren opfylder adgangskravene.

Det er Dansk Golf Union, PGA-træneren og den fysiske instruktør i det enkelte centers opgave at videreudvikle den enkelte spiller, hvad enten det er første gang vedkommende deltager i talentcentret, eller om det er sæson nr. to. Vores mål med den enkelte juniorer er at sætte mål, udøve, evaluere og sætte nye mål.

Dansk Golf Union håber derfor at deltagelse i talentcenter-regi er en flerårig affære!

Målsætningen med talentcentrene i Danmark er at skabe dygtige golfspillere, så den samlede talentmasse bliver bredere. De spillere, der fremtidigt udtages til Dansk Golf Unions A-landshold, vil derfor være bedre rustet i de grundlæggende træningsprincipper og metoder som forudsættes for at videreudvikle talentet.

Målet for den enkelte spiller er, at junioren skal identificere redskaber til at skabe en mere kvalitativ træning, samt skabe bevidsthed og forståelse for deres spil.