Submitted by Anonymous (not verified) on

Skal klubbens nye udvalgsmedlemmer med her?

Vi vil gerne slå et slag for tre af vores kurser, som vi tror vil have interesse for de fleste klubber:

Læs om:

Fyraftensmøde vedr. Golfregler i Trehøje GK

Deltagerne vil få et brush-up på golfreglerne, og der vil være gennemgang af bl.a. dropperegler, situationer med lempelse med eller uden straf. Der vil blive forevist små videoklip.

Måske det er hele elite-truppen, som skal på kursus?


Bestyrelsesmøde Øst
Kurset spænder over emner lige fra det praktiske, hvor deltagerne får præsenteret nogle redskaber til at udføre bestyrelsesarbejdet til det værdiskabende og samarbejdsorienterede.


Turneringsleder, Comwell Middelfart

Kurset har til formål at give nye turneringsudvalsmedlemmer, juniorudvalgsmedlemmer og klub i klubben turneringsansvarlige et grundlæggende og alment kendskab til organisering og gennemførelse af turneringer i en golfklub.