Submitted by hkr on
Tørke græs

Spil med lejeforbedring og tørke

Den ekstreme tørke har gjort det nødvendigt at opdatere artiklen for at håndtere situationer, hvor grænsen mellem fairway og semirough ikke kan bestemmes.

Artiklen omhandler spil med lejeforbedring, hvor lokalreglen tillader lempelse "i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere", hvormed der stadig kan spilles handicaptællende. Der er således ikke lempelse i f.eks semirough.

For at håndtere den aktuelle situation, hvor tørken ofte udvisker grænsen mellem fairway og semirough langs med fairway, har DGU besluttet denne tilføjelse til lokalreglen:

Standard tekst:

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med [Angiv størrelsen på lempelsesområdet, såsom en køllelængde, længden på et scorekort eller 15 centimeter] og er i det generelle område, ikke nærmere hullet." Bolden må renses.


Tilføjelsen Juni 2023:

DGU beslutning efter aftale med DGU's Turnerings- og Regelkomité og Handicapkomité:
I situationer, hvor eksempelvis tørke gør det svært at udpege grænsen mellem fairway og semirough, behandles området som fairway, hvilket indebærer mulighed for lempelse. Der kan stadig spilles handicaptællende.

Denne beslutning gælder, indtil den tilbagekaldes

 

Link til artikel: https://www.danskgolfunion.dk/spil-med-lejeforbedring-og-vinterregler