Submitted by Anonymous (not verified) on
Klubnyt-foto_KLUBDRIFT.png

Styrkelsen af seniorgolf

Vi har i Dansk Golf Union valgt at intensivere fokus på seniorgolf i Danmark gennem vores samarbejde med Ældre Sagen.

- Der findes allerede en række golfklubber, som med succes har etableret rigtig gode

samarbejdsaftaler med en af Ældre Sagens lokalafdelinger. I den kommende tid vil vi arbejde

målrettet på at skabe endnu flere lokale samarbejdsaftaler, så Ældre Sagens medlemmer kan få

mulighed for at stifte bekendtskab med golfspillet. Vi mener, at både Ældre Sagens medlemmer

og golfklubberne kan få stor værdi ud af disse lokale samarbejdsaftaler ", udtaler Udviklings- og

Turneringschef Jonas Meyer.

 

Som et led i samarbejdet med Ældre Sagen tilknyttes den nu tidligere manager i Køge Golf Klub,

Helge Caspersen, som tovholder på projektet. Hvis din golfklub er interesseret i at høre mere om

konceptet og eventuelt invitere Ældre Sagens medlemmer til at prøve golf hos jer, så tilbyder vi,

at Helge Caspersen formidler et møde mellem den lokale afdeling af Ældre Sagen og jer. På dette møde kan vi i fællesskab afklare, om der er basis for et samarbejde og evt. sammen lægge en plan for det videre forløb.

 

Med input fra en række golfklubber og Ældre Sagen har vi designet et basiskoncept, som kan

danne rammen for et samarbejde med mulighed for at tilpasse konceptet til jeres lokale forhold.

 

Er du interesseret i at høre mere om projektet, beder vi dig om at rette henvendelse til Jonas Meyer eller Helge Caspersen senest den 1. juni 2016.

 

Jonas Meyer

Tlf. 43262687

E-mail: jmj@dgu.org

 

Helge Caspersen

Tlf. 51920147

E-mail: helgecaspersen@dgu-golf.dk