Submitted by Anonymous (not verified) on

Tæt opløb om Golfsportens Natur- og Miljøpris 2017

Flora og fauna trives godt på de danske golfbaner, og der bliver gjort mange nye initiativer for at endnu flere mennesker kan få glæde af dette. Dette gælder også mulighederne for det almene friluftsliv, der kan anvende golfbanerne til eksempelvis skiløb, vandreture og fuglestudier.

De tre nominerede golfklubber til prisen er Herning Golf Klub, Roskilde Golf Klub og Smørum Golfklub.

- Det er et virkeligt tæt opløb om prisen mellem tre rigtig fine kandidater, hvis målrettede arbejde på natur- og miljøområdet viser det potentiale som golfbanerne indeholder, siger Jim Staffensen, formand i Dansk Golf Union.

- Danske golfbaner er rigtigt gode forvaltere af vores natur, hvilket kvaliteten af årets finalefelt tydeligt viser, siger Martin Nilsson formand i Danish Greenkeepers Association.


3 nominerede klubber og deres videoer

Nedenfor kan du se en præsentationsvideo fra hver af kandidaterne.


HERNING GOLF KLUB

Herning Golf Klub har i mange år beskæftiget sig med udvikling af både natur og miljø på deres fine anlæg. Især brugen af golfbanen til at forbedre forholdene for dyrelivet omkring deres nyetablerede vandhuller har været et omdrejningspunkt.


ROSKILDE GOLF KLUB

Roskilde Golf Klub har arbejdet meget målrettet med deres miljøarbejde, og har stor fokus på inddragelse af andre brugergrupper og interessenter. Et godt eksempel er opdræt og udsætning af fiskeyngel i deres vandløb. Klubben har altid natur og miljø med i overvejelserne, når der tænkes nye tanker og strategi.


SMØRUM GOLFKLUB

Smørum Golfklub har en af danmarks største golfbaner, og ligger i et område med beskyttede mose- og engområder, samt gravhøje og stendiger. Klubben har derfor i mere end 25 år arbejde målrettet med udviklingen og beskyttelsen af naturen. Som en del af arbejdet har klubben bl.a. udsat urokser, der plejer en stor del af anlægget.


De tre nominerede klubber er ikke alene om at foretage en stor indsats på natur- og miljøområdet. Mange andre danske golfklubber har fokus på emnet, hvor eksempelvis afgræsning med får efterhånden har bredt sig rundt i landet  Vi har samlet alle de gode initiativer i et inspirationskatalog, som kan ses her:

Golfklubbernes Miljøinititativer - klik her

Komiteen bag Golfsportens Natur- og Miljøpris består af repræsentanter fra Dansk Golf Union, Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Miljøstyrelsen og medstifterne af prisen Danish Greenkeepers Association. Vinderen afsløres på Dansk Golf Unions repræsentantskabsmøde lørdag d. 18. marts 2017.

 

Yderligere information

Torben Kastrup Petersen, Banechef
mobil: +45 40409102
mail: tkp@dgu.org

 

Herning Golf Klub

 

 

Roskilde Golf Klub

 

 

Smørum Golfklub