Submitted by Anonymous (not verified) on
Planter.jpg

Tid til eftersyn af dit kemiskab og opmærksomhed på dit indkøb

Nu står vinteren snart for døren og svampesæsonen går i gang. Det er en god anledning til at få set sit kemiskab igennem og eventuelt få ryddet op på hylden. Listen over godkendte midler kan findes her, hvor de biologiske alternativer også fremgår: https://mst.dk/media/164634/liste-over-golfmidler-18-sept-2018.pdf

Der er desuden sket nogle ændringer på produktsiden, som man skal være opmærksom på når der skal købes ind:

 

Ukrudtsmidler:

  • Express SX kan lovligt anvendes indtil 1-12-2019, hvorefter der opbevarings og anvendelsesforbud.

 

  • Express ST kan lovligt anvendes indtil 1-12-2019, hvorefter der opbevarings- og anvendelsesforbud.

 

Firmaet Dupont har overført ovennævnte midler til Cheminova/FMC. Dansk Golf Union har derfor ansøgt miljøstyrelsen om en administrativ ændring, så det forventes, at der også fremover bliver adgang til de nye tilsvarende produkter.

  

Svampemidler:

  • Switch WG 62.5 udløber den 31-12-2018, men firmaet har genansøgt og det forlænges automatisk og kan derfor fortsat anvendes.

 

Insektmidler:

  • Merit Turf udløber den 19-12-2018. Herefter er der opbevarings- og anvendelsesforbud. DGU har igangsat forsøg med alternativer. Resultatet for dette forsøg er dog endnu ikke opgjort. DGU følger udviklingen tæt.

          

Mere info kan fås ved Dansk Golf Unions banekonsulenter.