Submitted by lfi on
Udvalg begynder Golf træning

Træning

Træning er et område, der kan binde de nye medlemmer sammen. Det er en aktivitet, der kan danne relationer og personlig udvikling og dermed skabe grobund for et øget ønske om at blive ved med at spille golf.

For størstedelen af nye golfspillere er det også træningen, der fylder mest i starten af golfkarrieren. Det er her de fleste timer i klubben bliver lagt, hvorfor denne del synes ekstra vigtig. Vi har dygtige PGA-trænere i Danmark, som er uddannet til at undervise nye golfspillere, og i mange år har vi haft tradition for, at det er PGA-træneren, der skal stå for alt i forbindelse med træningen. I en træningskultur hvor udvikling af færdigheder længe har været i fokus, er det i dag et lidt mere nuanceret og omfattende billede, der tegner sig.

Der er ingen tvivl om, at udviklingen af færdigheder og den mere teknisk orienterede træning har stor betydning for oplevelsen for nye golfspillere, men kravene til god træning er i dag flerartede. Derfor anbefaler Dansk Golf Union, at begyndertræningen også indeholder de aspekter, som de nye medlemmer ønsker og trives i. Dansk Golf Union har i samarbejde med PGA udarbejdet en begyndertræner uddannelse.

Uddannelsen af begyndertrænere giver større mulighed for at skabe et varieret og dynamisk træningsmiljø, da flere trænere blandt andet giver mulighed for flere sociale relationer, større tryghed og dermed en hurtigere integration. Derudover giver flere trænere også mulighed for at opsætte flere og mere varierede træninger.