Submitted by Anonymous (not verified) on
Klubnyt-foto_KLUBDRIFT.png

Udviklingsplan for jeres golfbane

Der er nu for alvor kommet gang i udviklingen af golfbanerne rundt omkring i landet. I Dansk Golf Union oplever vi nu, for første gang siden finanskrisen, at flere golfklubber går med tanker om enten at udvide eller omlægge deres bane.

Det er meget positivt, at der igen tænkes på udvikling fremfor afvikling. For at sikre, at golfbanen udvikler sig på en hensigtsmæssig måde, er det vigtigt at der findes en langsigtet plan, der tager højde for fremtidens udfordringer samtidig med at de eksisterende kvaliteter fastholdes og forbedres.

En konkret udviklingsplan for golfbanen er løsningen. I samarbejde med bl.a. Københavns Universitet er der udviklet en simpel og let skabelon til formålet, samt en tilhørende vejledning, der kan inspirere og sætte tankerne igang.

Skabelon og vejledning kan findes her under "Banepleje og anlæg".

Har du høft om den nye Turfgrass App?

Kontakt Dansk Golf Unions banekonsulenter, der kan bistå i udarbejdelsen af en specifik udviklingsplan for netop jeres golfbane.