Submitted by Anonymous (not verified) on

Væsentlige ændringer til de officielle ranglister

Hvert år justeres der på hvorledes verdensranglisten for amatører (WAGR) og DGU's egne ranglister opgøres, og de krav, der stilles til hvilke turneringer m.v. som kan indgå i ranglisterne.

Læs herunder de væsentligste ændringer til de officielle ranglister. Kriterierne for ranglisterne kan læses i deres fulde længde her (pdf).

  • WAGR medtager atter amatørresultater fra ECCO Tour turneringer.
  • WAGR udvides gradvist i løbet af 2016 til et gennemsnit af de seneste to års resultater.
  • Der oprettes flg. nye aldersbestemte nationale ranglister: U16, Ynglinge, Mid-age, Veteran og Super-veteran.
  • Senior og Veteranranglisterne overgår til samme beregningsprincip som alle øvrige ranglister.
  • Samtlige resultater fra officielle nationale ranglisteturneringer registreres for den enkelte spiller på alle de nationale ranglister, vedkommendes alder berettiger til - og dette uanset, hvor resultat er opnået. Tidligere kunne der eks. være forskel på juniorers registrerede runder og dermed også ranglisteresultatet, alt efter om de var registreret på Juniorranglisten eller på Titleist Ranglisten.
  • Klubben skal oprette et turnerings login til ranglisteturnering@dgu.org. Dette udelukkende for at DGU kan sikre, at resultaterne overføres til alle de relevante nationale ranglister. I Golfbox kan et login til turneringen redigeres nederst på fanebladet "OPSÆTNING". Husk også at gøre det for allerede oprettede turneringer.
  • Alle ranglisteturneringer kan nu afvikles som slagspilsturneringer fra scratch (bruttoscores uden HCP) over blot 36 huller. Dog er kravet min. 54 huller ved WAGR turnering.
  • Maks. HCP-grænser for tællende turneringer er udvidet til følgende: 15,0 (M) og 24,0 (K). Klubben må gerne sætte lavere grænser, alt efter køn og alder på deltagere i respektive rækker.
  • Såfremt én eller flere runder erklæres ikke-tællende til HCP-regulering, er resultaterne fra disse runder heller ikke tællende til de nationale ranglister.

 

Kontakt

Claus Mølholm
Elitechef
cml@dgu.org

Nick Hüttel
Handicap-, Regel- og Turneringskonsulent
nih@dgu.org