Submitted by Anonymous (not verified) on
GIC i ramme

Ved I, hvordan nye medlemmer oplever jeres klub?

Antallet af nye medlemmer er i år ekstraordinært højt. Det er rigtig positivt, at udviklingen går mod flere medlemmer. Opgaven herefter er, at få dem integreret i golfklubben, så de forbliver medlemmer i mange år frem. Den første tid i golfklubben er afgørende for fremtidigt medlemskab.

Ved I, hvor tilfredse jeres nye medlemmer har været med deres første tid i golfklubben? 

I analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum spørger vi de nye medlemmer, hvordan deres opstart har været. Nederst i artiklen kan du se, om jeres klub er en del af Golfspilleren i Centrum

 

Spørgeskema via Golfspilleren i Centrum

De nye golfspillere modtager to måneder efter indmeldelse automatisk et spørgeskema, hvor de angiver tilfredsheden med introduktionen i golfklubben. Disse nye medlemmer er delt i to grupper: 

Nye golfspillere, som er personer der ikke tidligere har været medlem af en golfklub, og derfor starter med et begynderforløb. 

Den anden gruppe kalder vi Nyt medlem. Disse personer har tidligere været medlem af en golfklub, og kender derfor golfsporten, men ikke nødvendigvis aktivitetstilbuddene i golfklubben. 

I Golfspilleren i Centrum kan du se, hvor tilfredse de to grupper er med deres opstart i golfklubben. Vi har på landsplan indtil videre fået feedback fra næsten 6000 nye medlemmer i 2020. Covid-19 har medvirket at rigtig mange spillere er vendt tilbage til golfspillet. Det stiller store krav til klubberne, da den normale fordeling af nye medlemmer er 60% nybegyndere og 40% nye medlemmer. I 2020 er det omvendt.

Den største gruppe indmeldte i år er etablerede spillere, der vender tilbage til golfsporten. De store krav til klubberne i år består i, er at der generelt er stor forskel på tilfredsheden med opstarten i golfklubben blandt disse to grupper. Måske er det ikke så underligt. Når en helt ny golfspiller melder sig ind, står klubben klar med træning, et begynderudvalg, mentorer og en lang række aktiviteter - alt sammen for at sikre at nybegynderen får en optimal start i klubben.

Det er sjældent, at det samme store arsenal bliver rullet frem, når en klub får et nyt medlem. Her vil det i langt højere grad være op til den enkelte at skabe sig et netværk i klubben. I år er andelen af dem, der ikke er helt så tilfredse med opstarten større end normalt. Klubbens rolle er central for en god modtagelse af de medlemmer, der vender tilbage til golfen. Det har vi skrevet om et tidligere klubnyt.

 

Ny og forbedret brugerflade samt gratis spørgsmål til nye medlemmer

Golfspilleren i Centrum har til sæsonen 2020 fået ny og forbedret brugerflade. Spørgerammen er blevet mere dynamisk, så golfklubben kan til- og fravælge spørgsmål, ligesom det er muligt at oprette egne spørgsmål. Analysen af resultaterne er også forbedret og forenklet. Har golfklubben brug for hjælp til analyse af resultater, så kontakt nedenstående for at aftale et eventuelt besøg i golfklubben. 

Benytter jeres golfklub Golfspilleren i Centrum, så kan systemet tilgås her

Hvis I ikke allerede bruger Golfspilleren i Centrum, men vil høre mere som systemet, så kommer vi også gerne til din golfklub og demonstrerer systemet. OBS: Hvis man blot ønsker at spørge nye medlemmer, så er det gratis at benytte systemet. Vil man derimod også have feedback fra gæster, eksisterende medlemmer og udmeldte, så er prisen 5200 kr. ex. moms om året.

Er jeres klub på listen over tilmeldte til systemet Golfspilleren i Centrum? Se listen her

 

Kontakt ved spørgsmål:

Kim Uldahl, udviklingskonsulent.

kue@dgu.org 

Telefon: 21360698