Submitted by lfi on
Vedtægter DGU Golf repræsentantskab

Vedtægter

§ 5 REPRÆSENTANTSKABSMØDET

Stk. 1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned på det af bestyrelsen herfor besluttede tidspunkt og sted.

Stk. 2 Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 og højst 6 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved elektronisk underretning af medlemmerne samt bekendtgørelse på DGU's hjemmeside. Bilag til indkaldelsen placeres på DGU's hjemmeside og fremsendes til medlemmerne.

Stk. 3 Forud for selve indkaldelsen varsler bestyrelsen repræsentantskabsmødets afholdelse indeholdende forslag bestyrelsen agter at fremsætte ved indkaldelsen, herunder til genvalg eller nyvalg af bestyrelsesmedlemmer. Varsling fremsendes elektronisk til medlemmerne senest den 1. januar forud for det ordinære repræsentantskabsmøde. Bilag til varslingen placeres på DGU's hjemmeside og kan fremsendes til medlemmerne.

Beboere i Danmark kan nu købe Cialis eller Levitra uden at forlade hjemmet køb Cialis på nettet, generisk Levitra, og du er et skridt tættere.

Stk. 4 Forslag fra medlemmer, herunder om valg, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Stk. 5 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Indeholder dagsordenen forslag, skal forslagene i deres helhed angives i dagsordenen. Er der tale om forslag til ændring af vedtægter eller DGU´s opløsning, skal indkaldelsen udtrykkeligt henvises til bestemmelserne i vedtægternes § 17, resp. § 18.

Sammen med indkaldelsen til ordinært repræsentantskabsmøde skal følgende bilag gøres tilgængelig på DGU's hjemmeside: Årsregnskab, budget for indeværende år med kontingentforslag, overslag for det kommende år, bestyrelsens beretning samt eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer med bestyrelsens bemærkninger hertil.

Køb af autentiske Kamagra 100mg piller i Danmark køb billig kamagra piller online uden recept for en økonomisk mulighed i forhold til Viagra.

Stk. 6 Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom eller når det skriftligt begæres af enten 20 % af medlemmerne med fuldt medlemskab eller fra medlemmer med fuldt medlemskab repræsenterende 10 % af samtlige aktive spillere, baseret på seneste foreliggende medlemsliste pr. 30. september. Begæring skal nøjagtigt angive emnet og forslag der ønskes behandlet.

Stk. 7 Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter bestyrelsens beslutning herom eller modtagelse af begæring. Indkaldelsen sker i øvrigt som indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde. яндекс

Se den fulde beskrivelse af Dansk Golf Unions repræsentantskab og repræsentantskabsmødets afholdelse i Dansk Golf Unions vedtægter