Submitted by lfi on
Udvalg begynder Golf

Vision og mål

En golfklubs vision kan defineres som en ønsket fremtidig tilstand, der kræver en væsentlig arbejdsindsats, for at kunne opnås.

I en golfklub kan det oversættes til klubbens fælles sag. Det er denne vision, der skal danne grundlaget for fremtidige beslutninger og implementeringer af forskellige tiltag.

I umiddelbar forlængelse af visionsarbejdet ligger arbejdet med at opsætte mål. Det at sætte mål er kun en minimal del af arbejdet. Dertil kommer selve arbejdet for at nå til målet, opfølgningen af processen samt den afgørende og vigtige evaluering.

At sætte mål for begynderarbejdet i klubben bør være en fælles indsats mellem bestyrelsen, begynderudvalget og de ansatte. Samarbejdet om målsætningen sikrer ejerskab i alle led, og samtidig er det med til at sikre, at der er en fælles rød tråd, enighed om indhold, samt at alle trækker mod samme mål.