Submitted by Anonymous (not verified) on
NÆSTVED GOLF 10-800px.jpg

Anbefalinger til golfklubberne per 21. maj 2021

21.05. 2021

 

Nedenstående beskriver Dansk Golf Unions anbefalinger. Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spillernes ansvar at overholde disse. Se de samlede vejledende retningslinjer her:

Kulturministeriets retningslinjer for indedørs idræt 

Kulturministeriets corona-side
 

De nationale tiltag lempes med nedenstående med betydning for blandt andet golfsporten gældende fra den 21. maj:

 

 • Forsamlingsloftet hæves til 50 personer indendørs og 100 personer udendørs

 • Lempelse af coronapas-kontrollen i det frivillige foreningsliv, så der fra fredag den 21. maj kun skal udføres stikprøvekontroller én gang i døgnet.

 • Plan for hel udfasning af coronapas i foreningsidrætten

 • Åbning for siddende tilskuere til idræt både ude og inde

 • De resterende idrætsaktiviteter åbner med krav om coronapas

 

Selve aftaleteksten finder I her.


Udfasning af forsamlingsforbudet

 

De nedenstående anbefalinger for enkelte områder i golfklubben skal samtænkes i forhold til den lokale logistik i golfklubben, så myndighedernes krav om maksimalt 100 personer forsamlet og anbefaling om minimum én meters afstand mellem personer fra forskellige husstande til enhver tid overholdes.


Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter

 1. Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre golfspillere.

 2. Forsamlingsforbudet bør indtænkes i forhold til udendørs træningsfaciliteterne, så det til enhver tid sikres, at det samlede antal personer ikke overskrider maximum på 100 personer for et givet område. Her bør golfklubben ligeledes overveje lokale forhold, som påvirker det samlede antal personer, der forsamles i området.

 3. Der åbnes for indendørs træningsfaciliteter for voksne med coronapas, samt for børn og unge under 18 uden coronapas, dog med et forsamlingsloft på 50 personer.

 4. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande, opsamler og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Opsæt evt. håndsprit.


Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

 1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber. 

 2. Trænere og andre med tæt kontakt med golfspillere bør lade sig teste ofte.

 3. Træneren bør til enhver tid sikre 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 4. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

 1. Da golfbanen er et stort areal, kan der afvikles turneringer (med både løbende start og gunstart) med mere end 100 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 100 personer på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset og parkeringsplads.

 

Anbefalinger vedr. klubhuset

Som reglerne er nu kan forenings-/medlemslokaler og proshopper/butikker holde åbent for både medlemmer og offentligheden med blandt andet de krav, som er beskrevet herunder.

 1. Forenings-/medlemslokaler og omklædningsfaciliteter kan åbnes for alle, dog skal voksne have et gyldigt coronapas.

 2. Kortvarigt ophold i klubhuset og bagrum i forbindelse med toiletbesøg, registrering og lignende kan dog fortsat foregå uden coronapas.

 3. Der må maksimalt tillades adgang for 1 person per 4 m2 gulvareal. 

 4. Alle skal ved færden i klubhuset bruge mundbind. Undtaget er børn under 12 år og administrativt personale, der ikke har kundekontakt.

 5. Klubben skal kontrollere coronapas ved stikprøvekontrol minimum én gang i døgnet.

 6. Der åbnes for generalforsamlinger (møder med faglige formål) for op til 1.000 siddende gæster i sektioner á 500. Her er der krav om coronapas, 2 m² pr. siddende gæst, 1 meter mellem stole, brug af værnemidler mm.

 7. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.

 8. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
   

Anbefalinger vedr. restaurant/café

Det betyder, at den indendørs selskabsstørrelse på cafeér og restauranter samtidig hæves til 50 personer

 1. Restauranter og caféer mv. må holde åbent til kl. 23. Sidste udskænkning må ikke ske senere end kl. 22. Dog kan Restauranter/selskabslokaler holde åbent efter kl. 23 for private arrangementer, dog inden for rammerne af forsamlingsforbuddet og med en række restriktioner.

 2. Indendørsservering med krav om coronapas (ekskl. børn under 15 år). Arealkrav på 2 m2 pr. siddende kunde og 4 m2 pr. stående. Afstand på min. 1 meter mellem gæster med mindre man er nær kontakt. 

 3. Udendørsservering er tilladt uden coronapas og arealkrav. Afstand på min. 1 meter mellem gæster med mindre man er nær kontakt. Gæster kan benytte toiletfaciliteter mv. i serveringsstedets lokaler uden at det medfører krav om coronapas. 

 4. Gæster skal bære mundbind indendørs. Kravet om mundbind gælder tillige for ansatte, der har kontakt med gæster. Børn under 12 år er undtaget for brugen af mundbind. 

 5. Det gældende forsamlingsforbud skal overholdes i forbindelse med servering for selskaber og der kan derfor ikke serveres for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor. Dvs. der kan p.t. ikke arrangeres fællesspisning i forbindelse med turneringer/arrangementer for mere end 50 personer indendørs og 100 personer udendørs. Restauranter og caféer mv. kan godt servere for flere selskaber.

 6. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet serveringsstedet ved første naturlige kontakt mellem kunde og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. Der stilles derfor ikke krav om, at serveringsstedet skal have særlige vagter til at kontrollere coronapas ved indgangen til et lokale.

 7. Fysiske og juridiske personer, der har rådighed over lokaler, der anvendes til serveringssted, skal opfylde følgende krav:
  1.  Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om   coronapas samt bortvisning ved manglende dokumentation.
  2. Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog de oplistede undtagelser.

 8. Der er ikke krav om coronapas for ansatte herunder serveringspersonale.

 9. Der skal opsættes skilte, der angiver hvor mange personer, der må være i de pågældende lokaler jf. gældende kvadratmeterkrav.

 10. Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion tilgængeligt for gæster og medarbejdere. Man bør sikre, at det for kunder er tydeligt, at der er vand og sæbe eller håndsprit, fx i form af tydelig skiltning.

Læs mere om retningslinjer for restauranter, caféer mv. her.:

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/omraader/cafe-restaurant-og-natteliv


Andre praktiske anbefalinger

 1. Såfremt der udlejes buggies/trolleys, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

 2. Såfremt der udlejes golfsæt eller benyttes låneudstyr til nye golfspillere, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

 3. Se DGU's anbefalinger til reducering af smitterisikoen som greenkeeper her


Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.

 2. Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre golfspillere.

 3. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. 

 4. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.

 5. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko