Submitted by Anonymous (not verified) on
Checkliste_ikon.png

Værtsklubbens opgave og ansvar i Danmarksturneringen

Nu er der ikke længe til at første spilleweekend i Danmarksturneringen for klubhold skal afvikles og vi gør derfor opmærksom på, at der er deadline 2. juni for at udsende informationer til de gæstende klubbers holdkaptajner om de relevante forhold, der er beskrevet i punktet 1.12 Værtsklubbens ansvar

En del klubber har allerede gjort dette, men det er stadigt vigtigt at læse ovennævnte punkt, da der er lavet tilføjelser og justeringer i forhold til de turneringsbetingelser for 2020, der hidtil har været tilgængelige. 

  • Der er lavet henvisninger til holdkaptajner og værtsklubben om at følge og tage særlige forholdsregler i forhold til de gældende corona retningslinjer fra hhv. myndighederne og DGU. Da disse sandsynligvis ændres fra første spilleweekend til senere i turneringen, så er det noget værtsklubber og holdkaptajner løbende skal følge med i og kende til.

  • De teesteder, der skal benyttes, fremgår af punktet  3. Teesteder, hvor længdeintervallet er angivet for hver division. De klubber, der frem til 8. april i år, har indsendt et alternativt tee for udvalgte hold, skal benytte dette tee til de nye kampe på deres bane. Dette gælder for alle kampe i grundspillet.

  • Såfremt værtsklubben pga. banearbejde eller andet er forhindret i at bruge en normal bane, skal der gives besked om evt. ændrede hulforløb, afkortede huller eller afkortet runde senest 2. juni frem til 1. spilleweekend og 3 uger før 2. spilleweekend i grundspillet. 

  • Prøvespil skal kunne foretages med samme rettigheder og pligter som øvrige greenfee-gæster. Dvs. der må ikke sættes særlige regler op for gæstende hold.  Dog må gæstende hold kun spille én greenfeefri prøverunde, såfremt de spiller to kampe på samme bane i samme weekend.

  • Der skal skiftes til nye huller forud for hver spilledag - dvs. er en klub vært både lørdag og søndag i samme weekend, skal der skiftes huller på spillebanen forud for søndagens runde. Dette skyldes, at nogle hold spiller samme bane i samme weekend og ikke skal have fordel af at have spillet til præcist de samme hulplaceringer dagen før.

  • Værtsklubben skal fortsat sikre, at der er en lokal repræsentant, der hjælper holdene på plads, sender matcherne ud efter tidsplanen og sørger for indberetning af resultater m.m.