Submitted by rha on
Børne- ungeløftet

Børne- ungeløfte scorekort

Scorekortet er udviklet til at arbejde strategisk med miljøet i golfklubben. Det er vigtigt at være bevidst om, at man ikke kan ændre alt på én gang. Ved hjælp af dette værktøj kan man evaluere sit eget setup og tage en strategisk beslutning om, hvad man vil udvikle på. 

Find scorekortet i højre side.

Hvordan bruges scorekortet: 

Her findes et eksempel på, hvordan I kan bruge scorekortet, men det er selvfølgelig helt op til den enkelte golfklub.


1. Udfyld børne- ungeløfte scorekortet individuelt
Udfyld gerne første fane i scorekortet individuelt forud for et møde i f.eks. børne- og ungdomsudvalget, for at få en
idé om, hvor du synes I står (scorekortet findes i et excelark med 8 faner i bunden. Brug den første fane: “scorekort” til
denne del.)


Prioriteringssøjlen er præudfyldt pba. af viden og data (bl.a. medlemsdata, spørgeskemaundersøgelse i målgruppen samt turneringsdata). Forhold dig til prioriteringen; op- eller nedprioriter, hvis du synes noget er mere eller mindre vigtigt ift. den
præsatte vurdering. Vigtigt: Prioriteringen handler om vigtigheden af området generelt og IKKE om din klub er god eller dårlig til dette.
 

Udfyld herefter scoringssøjlen til venstre for prioriteringssøjlen. Vurder på en skala fra 1-5 hvor god du mener I i klubben er på hver enkelt parameter i dag.
 

Når du har udyldt scorekortet kan du trykke på fane 2: resultater og se hvilke områder I skal overveje at arbejde mere med.

2. Udfyld Børne- ungeløfte scorekortet sammen
Med udgangspunkt i jeres forudgående tanker, kan I snakke scorekortet igennem og rette til så I får et fælles scorekort.
 

Herefter anbefaler vi at I sammen dykker ned i de uddybende scorekort der ligger i fane 3-8. Enten på de områder I er enige om at I vil arbejde mere med eller evt. alle områder, hvis I virkelig vil arbejde i dybden.
 

Når I arbejder med de uddybende scorerkort kommer der ikke et samlet resultat ud, men I kan identificere hvilke områder inden for den overordnede katagori I måske skal arbejde mere med. Der vil oftest være områder inden for alle katagorier som man er god på og andre man kan udvikle sig på. 

Scorekortet er dermed et dialogværktøj, der er ikke rigtige eller forkerte svar, men igennem de snakke i får ved at arbejde med det, kan I skabe en fælles strategi og blive enige om, hvad I vil arbejde hen imod. 

3. Prioritér de 3 indsatser I vil arbejde med det kommende år
På baggrund af ovenstående øvelse, er I nu kommet nærmere hvilke områder I ønsker at rykke på i det kommende år. 

Skriv eventuelt 3 ting ned, som I vil arbejde med, så I hverken bidder over for meget eller for lidt.
Vi anbefaler at I denne proces også tager udgangspunkt i kravene i børneungeløftet, hvis I ønsker at opnå certificering.