Submitted by hkr on
Leg golf børn og unge

Dansk Golf Union ruster sig til at styrke børne- og ungdomsgolf

Dansk Golf Union sætter ind med en fornyet og dedikeret satsning på at fremme børne- og ungdomsgolf i Danmark. Med en markant tilbagegang i antallet af unge golfspillere over det seneste årti, tager DGU nu et vigtigt skridt for at vende udviklingen.

I et forsøg på at omsætte ord til handling og give børne- og ungdomsgolf den prioritet, den fortjener, har DGU fastlagt en større strategi for området, med flere nytænkende initiativer. Vi vil frem mod sæsonen 2024 løbende udvikle og offentliggøre disse nye tiltag. Vi vil kraftigt opfordre alle, der er interesserede i området til at sætte kryds i kalenderen og være til stede til PGA og DGU´s landsseminar den 14. januar 2024, hvor der er mulighed for at få et dybdegående indblik i de strategiske initiativer. 

 

Af bemærkelsesværdige initiativer i strategien kan nævnes:

  • Strategien bygger grundlæggende på at styrke de lokale miljøer på klubniveau via klare anbefalinger, uddannelse og let-implementerbare koncepter. Dette skal hjælpe med at skabe en sammenhængende og bæredygtig struktur, der fremmer børne- og ungdomsgolf i hele Danmark uanset om man er en stor eller lille golfklub.

  • Lancering af et Børne- og Ungeløftet som golfklubber der ønsker at gøre en særlig indsats på området kan tilslutte sig (bestyrelsesværktøj).

  • En ansættelse af en ny medarbejder med ekspertise inden for børne- og ungdomsgolf. Denne nøgleperson vil sammen med det nuværende team være med til at udvikle og implementere de nye tiltag.

  • En af de mest ambitiøse planer i DGU's nye strategi er lanceringen af et omfattende pilotprojekt, der vil teste effekten af ansatte ressourcer lokalt i golfklubberne i forhold til børne- og ungeområdet. Dette projekt vil give værdifuld indsigt i, hvordan man bedst kan støtte og udvikle børne- og ungdomsmiljøet i samarbejde med klubberne, med henblik på at blive flere børn og unge i sporten.

  • Et spændende samarbejde med PGA Danmark, hvor de første tiltag allerede har set dagens lys, bl.a. rammeanbefalinger til træningen, samt samarbejdet om landsseminaret. I den kommende periode udvides samarbejdet yderligere, mod at styrke uddannelsen af frivillige, kommende og etablerede trænere inden for børne- og ungdomsgolf. PGA og DGU er fast besluttet på at arbejde tæt sammen for at sikre, at træningen for børn og unge bliver endnu bedre.

  • Et nyt rekrutteringskoncept med lokale”Familiedage” som omdrejningspunkt. DGU er behjælpelig med koncept, materialer og online markedsføring. 

  • Slutteligt udvides vores tætte samarbejde med juniordistrikterne, så der skabes kraftcentre for børne- og ungdomsgolf mere lokalt. Det opnås bl.a. ved at forankre flere uddannelser lokalt, samt skabe meningsfyldte netværk på tværs af klubber i nærområdet. 

 

DGU's formand Lars Broch udtaler: "Vi er fast besluttet på at skabe en positiv fremtid for børne- og ungdomsgolf i Danmark. Vi tror på, at ved at investere i uddannelse, samarbejde og lokal opbakning kan vi inspirere en ny generation af golfspillere og sikre, at golf er en meningsfyldt sport og fællesskab for børn og unge.”

Vi vil opfordre alle der er interesserede i at følge med i ovenstående initiativer til at følge med på www.danskgolfunion.dk og i Klubnyt, hvor vi løbende vil informere om progressionen i arbejdet. Vi regner med, allerede i næste uge, at kunne offentliggøre et jobopslag til stillingen som udviklingskonsulent på området, samt en projektbeskrivelse for pilotprojektet om ansatte ressourcer, som alle interesserede klubber kan ansøge om at blive en del af.