Submitted by Anonymous (not verified) on
Skærmbillede 2023-04-25 kl. 12.56.44.png

PGA og DGU laver fælles anbefalinger til rammerne for juniortræning

I erkendelse af, at vi fortsat mister mange juniormedlemmer i golfsporten, har PGA og DGU startet et tæt samarbejde på området. Vi ønsker en sport der er for alle, og juniorområdet kræver ekstra opmærksomhed, da vi over de sidste 10 år, har mistet mere end en tredjedel af vores medlemmer under 18 år. 

I den forbindelse har PGA og DGU udarbejdet nogle anbefalinger til klubberne vedr. træningsrammerne på juniorområdet. Dette er første skridt i en fælles strategi, der vil blive udrullet over den næste tid. 

Anbefalingerne bygger på viden og input fra PGA’s medlemmer (trænerne i de danske klubber), juniorerne og klubbernes frivillige og ansatte (bestyrelser, frivillige på juniorområdet samt managers) samt generel viden om børn og unges idrætsvaner.  

Anbefalinger beskæftiger sig udelukkende med rammerne for juniortræning i de danske golfklubber, dvs. strukturen og ressourcerne forbundet med juniortræningen. Denne del af anbefalingerne beskæftiger sig dermed ikke med indholdet af juniortræningen. PGA og DGU vil i den nærmeste fremtid komme med et sæt særskilte anbefalinger der beskæftiger sig med indholdet i træningen.

Nedenfor finder du de nye anbefalinger, der er udformet, så det er muligt at skalere i forhold til klubbens størrelse og ressourcer og skal forstås som et minimums-setup, hvis man vil sikre et godt og velfungerende træningsmiljø i sin klub.

Det anbefales at man først og fremmest læser anbefalingerne igennem og ser på, hvordan de anbefalede rammer ser ud ift. klubbens nuværende setup. Hvis setup’et ikke matcher disse anbefalinger, kan I overveje at arbejde hen imod dem. Anbefalingerne kan i denne sammenhæng ses som et værktøj til at skabe dialog i klubben om produktet til børn og unge. 

Det er forhåbningen dette værktøj kan skabe værdi for klubbens bestyrelse, trænere samt juniorudvalget. På tværs af disse områder kan der skabes en forståelse og præcise aftaler ift. hvad det kræver at skabe et godt juniormiljø både i forhold til timer, ressourcer, kommunikation m.m. 

 

Læs anbefalingerne her