Submitted by Anonymous (not verified) on
Nyeregler.png

Hvordan bliver vi klar til at bruge de nye Golfregler i 2019?

Alle klubber er løbende blevet holdt orienteret om Golfreglerne 2019 via deres udpegede regelambassadører. Nu er tiden kommet til også direkte at inddrage alle andre dele af klubben i den forestående proces - at blive klar til at spille efter de nye regler.

Vi har inkluderet en checkliste til brug for at skabe overblik over de vigtigste opgaver lige nu.

Klik her for at åbne checkliste - pdf-dokument

 

Hvad kræves for at kunne bruge de nye Regler i 2019?

  1. Klubbens medlemmer skal undervises i de nye Regler

  2. Klubbens lokalregler skal opdateres til de nye Regler

  3. Klubbens banemarkeringer skal opdateres til de nye Regler

 

Undervisning

På Dansk Golf Union hjemmeside, danskgolfunion.dk > Regler og HCP > Nye Golfregler 2019 > Undervisningsmaterialer Golfreglerne 2019 findes alle relevante materialer for undervisning i de nye Golfregler:

  • Til dem, der skal holde regelaftener i klubben om de nye Regler for klubbens medlemmer

  • Til dem, der skal holde begynderundervisning om de nye Regler

 

For de medlemmer, som ikke kan komme til en regelaften i klubben, er der desuden online e-kurser, der kan henvises til. Mange kan således også opnå regelkendskab uafhængigt af tid og sted via f.eks. mobiltelefonen.

 

Fra omkring 1. november kan der bestilles trykte regelbøger og opslagsbøger, som understøtter de digitale materialer. Der kommer nærmere besked om bestillingsproceduren senere i oktober.

 

Lokalregler og banemarkeringer

De nye Regler har konsekvenser for såvel klubbens lokalregler som banemarkeringer.

Lokalreglerne og alt andet, som ikke er en af de 24 regler, er taget ud af Golfreglerne og placeret i R&A’s publikation “The Official Guide to the Rules of Golf”. Den er oversat til dansk og indeholder bl.a. al relevant information om lokalregler og banemarkering.

 

Lokalregler:

Alle klubber skal have opdateret deres lokalregler til de nye Golfregler 2019.

De mulige nye lokalregler fremgår af Afsnit 8 i Den Officielle Guide til Golfreglerne, og Afsnit 10.8, der er indsat af DGU, vejleder i, hvorledes de eksisterende lokalregler kan opdateres.

Dette gøres lettest ved at se på de eksempler på det mest brugte lokalregler som fremgår af vejledningen.

Et sæt af lokalregler, som klubben sammensætter ud fra Standard lokalreglerne i Afsnit 8, er forhåndsgodkendt af DGU. Særlige forhold, som ikke er dækket i Afsnit 8, skal afklares med DGU.

Det er væsentligt at træffe disse beslutninger, da de bør være klar og trykt inden d. 1/1 2019

 

Banemarkering:

Alle klubber skal have opdateret deres banemarkeringer til de nye Golfregler 2019.

Hvorledes det gøres fremgår af Afsnit 2 i Den Officielle Guide til Golfreglerne, og Afsnit 10.2, der er indsat af DGU, vejleder i, hvorledes de eksisterende banemarkeringer kan opdateres.

 

Af speciel interesse kan nævnes:

  • Strafområder (tidligere vandhazarder) er som udgangspunkt alle røde.

  • Områder med spilleforbud markeres med grønne toppe, således de eksisterende blå pæle med sort top skal udskiftes med en blå pæl med grøn top.

 

Det er væsentligt at træffe disse beslutninger, da det bl.a. kan have indflydelse på udformning af baneguide, mm.